Badania statutowe

Badania statutowe prowadzone w Katedrze Procesu Zarządzania od 1992 r..
Dla badań od 2004 r. dostępne są streszczenia.

 1. Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych (1992)
 2. Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego (1993)
 3. Doskonalenie procesu zarządzania firma oraz instytucjami sektora publicznego (1994)
 4. Proces zarządzania firmą (1995)
 5. Proces zarządzania firmą (1996)
 6. Strategia wzrostu produktywności (1997)
 7. Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy (1998)
 8. Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych (1999)
 9. Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych (2000)
 10. Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna (2001)
 11. Implementacja i kontrola realizacji strategii marketingowej (2001)
 12. System controllingu produktu w przedsiębiorstwie (2001)
 13. Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji (2001)
 14. Zrównoważona karta wyników (BSC) jako narzędzie oceny wdrożenia strategii (2001)
 15. Analiza i ocena negocjacji gospodarczych (2001)
 16. Systemy wczesnego ostrzegania w firmie (2002)
 17. System informacji kadrowej w organizacji (2002)
 18. Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (2002)
 19. Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym (2003)
 20. Projektowanie systemu informacji menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą (2003)
 21. Systemy informacyjne w zarządzaniu rozwojem organizacji (2004)
 22. Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym (2004)
 23. Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej (2004)
 24. Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej (2005)
 25. System informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym (2006)
 26. Współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy (2006)
 27. Proces implementacji strategii (2006)
 28. Systematyka metod analizy i planowania strategicznego (2007)
 29. Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji (2008)
 30. Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem - część I (2009)
 31. Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem - część II (2010)
 32. Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem (2011)
 33. Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami (2012)
 34. Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu - część I (2013)
 35. Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu - część II (2014)
 36. Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie (2015)
 37. Koncepcje badania sprawności systemów zarządzania (2015)
 38. Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji (2016)
Kategoria: