Badania statutowe prowadzone w Katedrze Procesu Zarządzania od 1992 r..
Dla badań od 2004 r. dostępne są streszczenia.

 1. Wyzwania strategicznego rozwoju organizacji w warunkach zmian technologicznych (2022)
 2. Kierunki i trendy w badaniach podstawowych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości (2020)
 3. Koncepcje i formy współpracy międzyorganizacyjnej (2019)
 4. Współczesne kierunki badań w teorii i praktyce zarządzania organizacjami (2019)
 5. Metody zarządzania ryzykiem w rozwoju organizacyjnym (2018)
 6. Koncepcje i metody doskonalenia procesów zarządzania organizacjami (2018)
 7. Zarządzanie portfelem projektów w organizacji (2017)
 8. Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji (2016)
 9. Koncepcje badania sprawności systemów zarządzania (2015)
 10. Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie (2015)
 11. Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu - część II (2014)
 12. Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu - część I (2013)
 13. Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami (2012)
 14. Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem (2011)
 15. Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem - część II (2010)
 16. Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem - część I (2009)
 17. Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji (2008)
 18. Systematyka metod analizy i planowania strategicznego (2007)
 19. Proces implementacji strategii (2006)
 20. Współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy (2006)
 21. System informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym (2006)
 22. Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej (2005)
 23. Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej (2004)
 24. Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym (2004)
 25. Systemy informacyjne w zarządzaniu rozwojem organizacji (2004)
 26. Projektowanie systemu informacji menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą (2003)
 27. Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym (2003)
 28. Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (2002)
 29. System informacji kadrowej w organizacji (2002)
 30. Systemy wczesnego ostrzegania w firmie (2002)
 31. Analiza i ocena negocjacji gospodarczych (2001)
 32. Zrównoważona karta wyników (BSC) jako narzędzie oceny wdrożenia strategii (2001)
 33. Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji (2001)
 34. System controllingu produktu w przedsiębiorstwie (2001)
 35. Implementacja i kontrola realizacji strategii marketingowej (2001)
 36. Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna (2001)
 37. Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych (2000)
 38. Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych (1999)
 39. Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy (1998)
 40. Strategia wzrostu produktywności (1997)
 41. Proces zarządzania firmą (1996)
 42. Proces zarządzania firmą (1995)
 43. Doskonalenie procesu zarządzania firma oraz instytucjami sektora publicznego (1994)
 44. Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego (1993)
 45. Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych (1992)