V seminarium Zarządzanie projektami 
Serdecznie zapraszamy na V seminarium Zarządzanie projektami organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wspólnie z Politechniką Śląską. W tym roku spotykamy się w Krakowie, na UEK, ul. Rakowicka 27, sala 8 w pawilonie S. Udział w seminarium jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji.

Program seminarium

09:00   Rozpoczęcie seminarium     
Dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK – kierownik Katedry Procesu Zarządzania
09:10   SESJA PIERWSZA
  09:10

Sesja panelowa:       
Kierunki wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu projektami     
Prowadzący: dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK     
Uczestnicy: 

  • Prof. dr hab. Seweryn Spałek, Politechnika Śląska
  • Dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
  • Dr Bartosz Boćko, Nico Ferri
  • Janusz Kahl, Prezes South Polan Cleantech Cluster
  10:10 Dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. PG, Dr Katarzyna Tubielewicz, prof. SANS     
Projekty innowacyjne – dążenie do doskonałości realizacyjnej
  10:30 Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ     
Zarządzanie portfelem projektów w wybranym przedsiębiorstwie usługowym
10:50   Przerwa
11:10   SESJA DRUGA
  11:10 Dr hab. Łukasz Wawrzynek, prof. UE, Dr Marek Wąsowicz, prof. UE     
Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy projektu – teoria a rzeczywistość
  11:30 Dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz     
Wyzwania doskonalenia zarządzania procesami i projektami w sektorze publicznym
  11:50 Dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH     
Zarządzanie projektami do BANI?
  12:10 Mgr inż. Wojciech Jarosz, PSE, IPMA
Sztuka Zarządzanie Projektami – malowanie, rzeźba czy abstrakcja – czego oczekuje sponsor o czym myśli artysta
  12:30 Dr Bartosz Boćko, Nico Ferri
Projekt umiędzynarodowienia jako czynnik ograniczenia ryzyka w organizacji
12:50   Przerwa
13:10   SESJA TRZECIA
  13:10 Mgr Piotr Skrzypczyński
Jak w obliczu Strategii Mobility 2030 zmienia się zarządzanie projektami? Strategiczna transformacja Grupy Volkswagen
  13:30 Mgr inż. Piotr Spaliński, KGHM Polska Miedź S.A.     
Cyfryzacja procesów działalności badawczo-rozwojowych na przykładzie KGHM
  13:50 Mgr Jolanta Drobnicka, doktorantka UEK     
Zarządzanie ryzykiem w portfelu projektów
  14:10 Mgr Małgorzata Zakrzewska, UEK     
Zrównoważone zarządzanie portfelami projektów
14:30   Podsumowanie seminarium i zakończenie

Rejestracja i udział

Warunki techniczne i prawne

  • Seminarium będzie nagrywane i dostępne w terminie późniejszym na platformie Youtube.
  • Uczestnicząc w seminarium wyrażacie Państwo zgodę na nagrywanie głosu i wizerunku.