Zapraszamy na organizowane przez Katedrę konferencje i sympozja. Co dwa lata (w latach parzystych), we wrześniu organizujemy konferencję poświęconą współczesnym trendom rozwoju zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Zobacz listę zorganizowanych przez nas konferencji.

Organizujemy także konferencje we współpracy z innymi uczelniami i organizacjami:

Wspólnie z Research Committee 51 on Sociocybernetics zorganizowaliśmy w 2011 r. konferencję 10th International Conference of Sociocybernetics and the Increasing Complexity of Social Life.
W ramach inicjatywy Management Forum 2020, wspólnie z kilkoma uczelniami ekonomicznymi zorganizowaliśmy w 2005 r. konferencję Innowacyjność we współczesnych organizacjach.