Powstanie i rozwój Koła

Koło Zarządzania powstało na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UEK) już na początku lat 80. Przez lata przewinęło się przez nie wielu studentów, którzy obecnie pracują w przedsiębiorstwach, administracji, prowadzą własne przedsięwzięcia, a także pracują na uczelniach. Od 2010 r. koło zmieniło nazwę na Koło Naukowe Procesu Zarządzania, a w 2023 na Koło Naukowe Zarządzania Projektami.

Koło prowadzi aktywną działalność na Uniwersytecie, ale także współpracuje z przedsiębiorstwami oraz rozwija kontakty międzynarodowe.

Cele działalności

1. Nawiązywanie stałej współpracy z przedsiębiorstwami:

 • uzupełnianie wiedzy teoretycznej praktycznymi aspektami działalności przedsiębiorstw,
 • poznanie realiów zarządzania w Polsce,
 • udział członków Koła w pracach z zakresu zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • sponsorowanie przez firmy imprez organizowanych przez Koło,
 • stworzenie możliwości odbywania praktyk w przedsiębiorstwach.

2. Działalność naukowa:

 • prezentacja aktualnych problemów zarządzania oraz nowoczesnych metod na podstawie dostępnej literatury i czasopism,
 • analizowanie i porównywanie metod zarządzania na podstawie obserwacji w odwiedzanych przedsiębiorstwach,
 • przygotowywanie referatów na tematy poruszane w pracach magisterskich przez członków Koła,
 • organizowanie spotkań ze specjalistami z dziedziny zarządzania,
 • nawiązywanie kontaktów z organizacjami poruszającymi w swej działalności tematykę zarządzania,
 • poszukiwanie możliwości prezentacji działalności i dokonań Koła poprzez publikacje w czasopismach,
 • organizowanie spotkań i konferencji, udział w konferencjach,
 • stała współpraca z katedrami Wydziału Zarządzania.

3. Działalność towarzysząca:

 • popularyzacja zarzadzania wśród studentów pierwszego i drugiego roku,
 • organizacja otwartych spotkań popularyzujących idee zarządzania,
 • aktywny udział w imprezach organizowanych na uczelni,
 • nawiązywanie kontaktów ze studentami zarzadzania innych uczelni,
 • prezentacja działalności Koła w sieci Internet,
 • organizowanie wycieczek i obozów dla członków i współpracowników Koła,
 • uczestnictwo w rajdach i wyjazdach organizowanych przez inne organizacje uczelniane.

Kontakt

Koło Naukowe Procesu Zarządzania posiada własną stronę internetową, na której można znaleźć dodatkowe informacje.

Opiekunami koła są: mgr Kamila Kwiatkowska oraz mgr Małgorzata Zakrzewska.

Zobacz także

Publikacje Koła Naukowego Procesu Zarządzania