Pracownicy Katedry wykładają m.in.:

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Budżetowanie w projektach
 • Projektowanie systemów organizacyjnych
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • Negocjacje
 • Ergonomia

Więcej informacji o specjalnościach i kierunkach prowadzonych przez Katedrę znajdziesz na dedykowanych im stronach:

Sprawdź plan zajęć pracowników.