Wykładane przedmioty

Pracownicy Katedry wykładają m.in.:

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
 • Zarządzanie projektami w turystyce
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie procesowe
 • Projektowanie systemów zarządzania firmą
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • Negocjacje
 • Ergonomia

Więcej informacji o specjalnościach prowadzonych przez Katedrę znajdziesz na dedykowanych im stronach:

Sprawdź plan zajęć pracowników.

Kategoria: