2022 XI Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Struktury, procesy i projekty we współczesnych organizacjach

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, XI Konferencji Naukowej, organizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z cyklu Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Tegoroczna edycja konferencji pt. Struktury, procesy i projekty we współczesnych organizacjach odbędzie się w dniach 7-9 września 2022 r. i jest związana z jubileuszem 30-lecia działalności Katedry Procesu Zarządzania. Konferencja ma stanowić platformę wymiany wiedzy, doświadczeń praktycznych, a także prezentacji wyników badań naukowych wśród przedstawicieli środowiska naukowego oraz reprezentantów biznesu. W obecnej edycji przewidzieliśmy również sesje seminaryjne dla doktorantów.

Konferencja odbędzie się w Zakopanem, w nowoczesnym hotelu Logos, zlokalizowanym w centrum miasta. Dostosowując się do aktualnych ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 i dbając o Państwa bezpieczeństwo proponujemy wszystkim uczestnikom zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych.

Materiały dodatkowe:

Partnerem Konferencji są Wodociągi Masta Krakowa.

Tematyka konferencji

Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunkowane na wzrost efektywności działania systemów organizacyjnych, a także zarządzania projektami i procesami, w tym przede wszystkim:

 • uwarunkowania projektowania i funkcjonowania systemów organizacyjnych,
 • bezpieczeństwo procesów realizowanych w organizacjach i w kooperacji,
 • wyzwania zarządzania projektami i procesami wobec narastającej złożoności uwarunkowań funkcjonowania organizacji,
 • ujęcia teoretyczne i doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania projektami w środowisku wieloprojektowym,
 • zarządzanie innowacjami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • informatyczne wspomaganie zarządzania organizacjami.

Artykuły i referaty zgłaszane na konferencję mogą także obejmować następujące obszary tematyczne:

 • kreowanie strategii zmian i rozwoju organizacji,
 • implementacja strategii w warunkach globalizacji,
 • doskonalenie struktur organizacyjnych i sieci organizacyjne,
 • projektowanie i wdrażanie elastycznych systemów wytwarzania i logistyki,
 • koncepcje zarządzania innowacjami i kapitałem intelektualnym,
 • rozwój potencjału społecznego i zarządzanie kompetencjami organizacji,
 • zarządzanie informacjami i wdrażanie narzędzi informatycznych.

Rada programowa

 • Prof. dr hab. Paweł Cabała – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Adam Stabryła – Honorowy przewodniczący
 • Prof. dr hab. Grzegorz Bełz
 • Prof. dr hab. Emil Bukłaha
 • Prof. dr hab. Piotr Buła
 • Prof. dr hab. Szymon Cyfert
 • Prof. dr hab. Wojciech Czakon
 • Prof. dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
 • Prof. dr hab. Wojciech Dyduch
 • Prof. dr hab. inż. Eryk Głodziński
 • Prof. dr hab. Piotr Grajewski
 • Prof. dr hab. Andrzej Jaki
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosiński
 • Prof. dr hab. Mateusz Juchniewicz
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Prof. dr hab. Jarosław Karpacz
 • Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
 • Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
 • Prof. dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska
 • Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska
 • Prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek
 • Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
 • Prof. dr hab. Jacek Strojny
 • Prof. dr hab. Marek Szarucki
 • Prof. dr hab. Michał Trocki
 • Prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin
 • Prof. dr hab. inż. Marek Wirkus
 • Prof. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz
 • Prof. dr hab. Paweł Wyrozębski
 • Prof. dr hab. Czesław Zając
 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
 • Prof. dr hab. Bernard Ziębicki

Ramowy program i ważne terminy

W ramach konferencji przewidziane są sesje plenarne – inauguracyjna i podsumowująca, tematyczne sesje panelowe oraz sesja seminaryjna dla doktorantów. Obok obrad konferencyjnych zaplanowano uroczystą kolację. Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w terminie późniejszym.

 • do 20 marca 2022 r. - Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
 • do 30 marca 2022 r. - Dokonanie opłaty za udział w konferencji
 • do 15 kwietnia 2022 r. - Przesłanie tekstu referatu zgodnie z wymogami redakcyjnymi na adres: konf_kpz@uek.krakow.pl
 • do 2 września 2022 r. - Przesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji
 • 7-9 września 2022 r. - obrady konferencji w Zakopanem

Publikacja i wymagania edytorskie

Nadesłane teksty zostaną przekazane do Wydawnictwa TNOiK (Dom Organizatora, 100 pkt. na liście B MNiSW od 2019 roku) i opublikowane w postaci rozdziałów monografii (na podstawie pozytywnej recenzji). W przypadku niedotrzymania terminu przesłania artykułu (do dnia 15 kwietnia 2022 roku) lub niespełnienia wymogów redakcyjnych – tekst nie może zostać opublikowany.

Opłata

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, publikację referatu, zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie oraz imprezę towarzyszącą:

 • 2050 PLN od osoby – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym, opublikowanie artykułu,
 • 1500 PLN od osoby – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym, z możliwością wygłoszenia prezentacji, bez publikacji artykułu.

Opłaty prosimy wnosić do dnia 30 marca 2022 roku na konto:

 • Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  ul. Rakowicka 27, 31- 510 Kraków
  Nr rachunku: 15 1600 1013 1821 3894 5000 0008
  Tytuł wpłaty: Konferencja KPZ 2022, Imię Nazwisko

Patronat medialny

 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, „Dom Organizatora”, Toruń
 • Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Komitet organizacyjny

 • Dr Tomasz Małkus – Przewodniczący
 • Dr Małgorzata Marchewka
 • Dr Jolanta Walas–Trębacz
 • Dr Mariusz Sołtysik
 • Dr Krzysztof Woźniak
 • Mgr Małgorzata Zakrzewska

W sprawach związanych z konferencją:

Kategoria: