Badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego zarządzania są podstawowym celem Katedry Procesu Zarządzania. Dlatego nasi pracownicy aktywnie podejmują uczestnictwo w lokalnych, międzyuczelnianych, krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Efektem tych działań są liczne publikacje i referaty na konferencjach.

Zobacz listę projektów kierowanych przez pracowników Katedry: