Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi - dwusemestralne studia podyplomowe

12 października 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie rozpoczną się dwusemestralne studia podyplomowe nt. Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi. Studia są realizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania.

Program studiów oraz inne istotne informacje znajdują się na stronie: http://podyplomowe.uek.krakow.pl/

Rekrutacja na studia jest prowadzona w terminie 1.06.2018 r. – 1.10.2018 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail: podyplomowe@kpz.uek.krakow.pl.

Kategoria: 

Telewspółpraca ze studentami z Japonii

W ramach działalności dydaktycznej Katedry Procesu Zarządzania (Wydział Zarządzania) w dniach od 27 kwietnia do 4 czerwca 2018 zarealizowano projekt telewspółpracy ze studentami Nagasaki University z Nagasaki (Japonia), zatytułowany „NUFE - UEK Telecollaboration 2018”. W projekcie wzięło udział 6 studentów pierwszego roku Wydziału Zarządzania oraz 6 studentów z Uczelni partnerskiej. Głównym celem projektu było poznanie studentów zagranicznych, pogłębienie świadomości problemów komunikacji międzykulturowej, a także rozpoznanie rynku pracy w Polsce i Japonii. 

Uczestnicy zostali podzieleni na 6 par, w skład których wchodzili studenci z obu krajów. W pierwszym etapie zadaniem było przedstawienie się, nawiązanie kontaktu i wzajemne poznanie się. Efektem pracy były „zespołowe motylki”.

Kategoria: 

Reportaż z projektu studenckiego

W ramach specjalności Zarządzanie projektami w roku akademickim 2017/18 studenci mieli możliwość uzyskania zaliczeń z ćwiczeń ze wszystkich przedmiotów specjalnościowych poprzez zaplanowanie i realizację projektu. W jego ramach przygotowywali dokumentację wymaganą na poszczególnych przedmiotach, ale dodatkowo realizowali rzeczywisty projekt. Prezentujemy film przygotowany przez jedną z grup jako część realizowanego projektu.

Kategoria: 

Inicjatywa Comarch - szkolenia z zakresu programowania

Polecamy ciekawe przedsięwzięcie. Jest to specjalny program dla studentów, którzy chcieliby nabyć umiejętności z zakresu programowania. Program będzie realizowany w formie popularnych aktualnie Campów -  rozbudowanych szkoleń, obejmujących kompleksową i intensywną naukę programowania pod okiem doświadczonego Mentora. Pierwsze spotkanie informacyjne:

Praktyczne aspekty zarządzania projektami

Wprawdzie zapowiadaliśmy, że nie będzie już wykładów w tym semestrze, jednak mamy dla Państwa niespodziankę. :-)

W dniu 18 maja 2018 r. o godz. 16:30 rozpocznie się wykład nt. praktycznych aspektów zarządzania projektami. Tematyka będzie dotyczyła m.in. relacji pomiędzy zespołem projektowym a interesariuszami, zarządzania kontraktami, doświadczeń w realizacji projektów w Polsce i za granicą.

Wykładowcą będzie Pan Artur Kowalczyk, który doświadczenie w zarządzaniu projektami zdobywał m.in. w Kredyt Banku, Bangkok University w Tajlandii, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Quality Watch - Consulting & Research oraz BlueHill. W tej ostatniej firmie jest obecnie dyrektorem zarządzającym.

Wykład odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Numer sali podamy w terminie późniejszym (mailem osobom, które się zgłoszą).

Zgłoszenia: https://kpz.uek.krakow.pl/limesurvey/index.php/857793/lang-pl

Strony