Modele sieci organizacyjnych

Nakładem wydawnictwa UEK ukazała się książka autorstwa Beaty Barczak pt. „Modele sieci organizacyjnych".  Monografia stanowi studium teoretyczno-metodyczne mające na celu ukazanie fenomenu sieci organizacyjnych z perspektywy analizy różnorodności ich modeli. Celem monografii było opracowanie wielopoziomowej typologii modeli sieci organizacyjnych, która pełni zarówno funkcję teoretyczną, poprzez wskazanie trendów rozwoju modeli sieci organizacyjnych, jak i praktyczną, stanowiąc narzędzie do dalszych analiz. Zaprezentowano modele sieci organizacyjnych w podziale na: sieci biznesowe, sieci franczyzowe, sieci publiczne, sieci oparte na wiedzy i technologii ICT oraz współczesne modele sieci złożonych. W monografii wskazano także kierunki badań w zakresie trendów rozwoju określonych typów modeli sieci organizacyjnych oraz możliwości doskonalenia zaproponowanej koncepcji 

Zaproponowane podejście jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na badania sieci organizacyjnych, m.in. w zakresie kompleksowego ujęcia modeli sieci organizacyjnych. Książka jest adresowana zarówno do badaczy zajmujących się problematyką sieci, jak i praktyków chcących poznać i doskonalić procesy współdziałania w ramach różnorodnych sieci. Może być również pomocna dla studentów oraz prowadzących zajęcia i kursy specjalistyczne w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie księgarni wydawnictwa UEK.

"Zarządzanie projektami" na targach książki

Książka Zarządzanie projektami. Zarys problematyki jest oferowana na Międzynarodowych Targach Książki, które odbywają się w dniach 27-30 października w Krakowie. Można ją znaleźć na stoisku Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Targi odbywają się na hali Expo, przy ul. Galicyjskiej. Więcej informacji na stronach MTK.

Wartość merytoryczna wszystkich prezentowanych publikacji jest wysoka, ale nie tylko ona się liczy. Porównajcie ofertę innych wydawnictw naukowych i przyznajcie, że książki wydawane przez Wydawnictwo UEK wyglądają najlepiej.

Kategoria: 

Zarządzanie projektami. Zarys problematyki

Ukazał się nowy podręcznik autorstwa pracowników Katedry wydany pod redakcją P. Cabały i S. Wawaka. Wydawnictwo UEK w Krakowie. Książka jest dostępna w księgarni internetowej UEK.

Podręcznik stanowi wprowadzenie do zarządzania projektami. Ma wspomagać samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, dlatego zadbano o powiązanie kolejności wprowadzanych tematów z procesem realizacji projektów w praktyce. Początkowe rozdziały poświęcono podstawowym założeniom zarządzania projektami, definiowaniu projektu, budowie zespołu oraz omówieniu znaczenia interesariuszy. Kolejne rozdziały pozwalają na pogłębienie wiedzy dotyczącej podstawowych wymiarów i ograniczeń projektu. Następnie pokazano projekt w szerszej perspektywie: omówiono podejście procesowe, scharakteryzowano kaskadowe oraz zwinne podejścia do realizacji przedsięwzięć i wskazano kryteria ich doboru, zaprezentowano narzędzia typowe dla metodyk adaptacyjnych, które są coraz częściej stosowane w projektach kaskadowych. Na koniec przedstawiono wyzwania związane z zarządzaniem projektami, które stoją zarówno przed praktykami, jak i przed badaczami.

Książka jest adresowana do studentów chcących poznać podstawy zarządzania projektami. Może być również pomocna dla przedsiębiorców i praktyków pragnących doskonalić procesy zarządzania projektami w swych organizacjach, a także dla prowadzących zajęcia i kursy specjalistyczne w tym zakresie.

Dzień otwarty studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty KSB UEK w niedzielę 4 września br. o godzinie 11:30 do Budynku G. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia:

 • 11:30 Rejestracja uczestników
 • 12:00 Rozpoczęcie wydarzenia
 • 13:00 Panel dedykowany studiom MBA oraz prelekcja przygotowana przez Zespół studiów podyplomowych
 • 14:00 Warsztat “Change Management”
 • 15:00 Zakończenie

 Dodatkowo w trakcie wydarzenia:

 • wyspy tematyczne,
 • loteria z nagrodą specjalną,
 • animacje dla dzieci CREAnimo,
 • strefa letnia (lody, lemoniada, leżaki)

Będzie to również wyjątkowa okazja do networkingu oraz spotkania z Dyrektorami kierunków studiów KSB.

Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji:  https://forms.office.com/r/FpQeYBJyA6

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz wspólnego spędzania czasu w siedzibie KSB UEK!

Zarządzanie jakością w przemyśle 4.0

W Katedrze rozpoczynamy badania poświęcone problematyce Jakości 4.0. Zapraszamy pracowników przedsiębiorstw do wzięcia udziału w krótkim (4 pytania zamknięte + metryczka) badaniu wstępnym na temat Przemysłu 4.0 oraz przemian w zarządzaniu jakością. Link: https://kpz.uek.krakow.pl/limesurvey/index.php/491945

Bardzo proszę wszystkich o pomoc w udostępnianiu tej informacji.

Jakość 4.0 jest elementem Przemysłu 4.0 i obejmuje m.in.:

 • współtworzenie wartości dzięki integracji działów, procesów i całych przedsiębiorstw,
 • podejście systemowe do zarządzania, cybernetyka,
 • zapewnienie zaufania, przejrzystości i współpracy,
 • integracja fizycznej infrastruktury organizacji z siecią i bazami danych,
 • gromadzenie i analizowanie na żywo danych o funkcjonowaniu infrastruktury,
 • szybkie, adaptacyjne uczenie się i wprowadzanie zmian zanim pojawią się problemy (predykcja),
 • wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do monitorowania, analiz oraz podejmowania decyzji.

Badania wstępne są prowadzone w Czechach, Słowacji i Polsce.

Kategoria: 

Strony