Współczesne trendy w zarządzaniu projektami

Publikacja została poświęcona zmianom jakie zachodzą w koncepcji i praktyce zarządzania projektami w Polsce i na świecie. Zarządzanie projektami wkracza do co raz większej liczby przedsiębiorstw i urzędów. Obecnie trudno jest wyobrazić sobie efektywne wykorzystanie środków unijnych, świadome rozwijanie firmy czy też wprowadzanie nowych produktów na rynek, bez znajomości chociażby podstaw zarządzania projektami.

Przedstawioną w niniejszej publikacji problematykę, odzwierciedlającą aktualne kierunki badawcze, dotyczące wyróżnionych zagadnień, można zasadniczo podzielić na trzy grupy. W każdej z nich przedstawione są rozważania teoretyczne, dla których podstawą jest analiza dorobku literaturowego, ale także doświadczenia empiryczne, będące wynikiem przeprowadzonych badań.

Książka jest wynikiem pracy Koła Naukowego Procesu Zarządzania. Książka jest dostępna także on-line.

Kategoria: 

Obrony prac w wakacje

Dziekanat Wydziału Zarządzania ogłosił, że obrony prac w wakacje będą możliwe do dn. 15 lipca 2016 r. Oznacza to, że pracę trzeba złożyć do końca czerwca, bowiem proces recenzji, oceny pracy i ustalenia terminu obrony zajmuje nieco ponad tydzień. Kolejne obrony będą możliwe dopiero w drugiej połowie września (dla prac złożonych na początku września). Prosimy wziąć to pod uwagę przy planowaniu pisania pracy. Terminy seminariów w sesji są ustalane przez każdego promotora indywidualnie ze studentami.

Katedra przyjazna osobom z niepełnosprawnością

Katedra Procesu Zarządzania otrzymała certyfikat katedry przyjaznej osobom z niepełnosprawnością. To już drugie takie wyróżnienie. Pierwsze otrzymaliśmy w 2012 r.

W Katedrze za koordynację spraw związanych z osobami z niepełnosprawnością odpowiedzialny jest dr Bernard Bińczycki.

Więcej szczegółów nt. działalności Katedry na tym polu można znaleźć na tej stronie.

Strony