Wykład Scrum w Motoroli

6 marca 2018 r. odbył się wykład poświęcony zastosowaniu Scrum w przedsiębiorstwie. Prelegentami byli pracownicy Motrola Solutions, którzy na co dzień pracują jako właściciele produktu (product owner). W trakcie wykładu przedstawione zostały zasady stosowania Scrum, a także pokazano jak są one stosowane w praktyce w Motoroli. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły szczegółowe rozwiązania organizacyjne, podział ról pomiędzy uczestnikami projektów, a także kwestia rozwiązywania konfliktów.

Wykład został zorganizowany przez studentów specjalności Zarządzanie projektami prowadzonej przez Katedrę Procesu Zarządzania oraz Motrola Solutions i Małopolską Grupę Regionalną IPMA Polska.

Kolejne wykłady z tej serii odbędą się w dniach 13 i 16 marca. Tematami będą Kanban oraz SAFe. Zapraszamy!

Women in Project Management

W przeddzień Dnia Kobiet odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie spotkanie Women in Project Management zorganizowany przez Koło Naukowe Procesu Zarządzania przy Kadedrze Procesu Zarządzania oraz polskim oddziałem PMI. Spotkanie otworzyła Pani Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy Prof. dr hab. Janina Filek. Wykładowcami byli doświadczeni menedżerowie projektów, członkowie PMI.

Women in Project Management to cykliczne wydarzenia mające na celu stworzenie przestrzeni dla kobiet, które zawodowo zajmują się zarządzaniem projektami, aby mogły w swobodnej atmosferze dzielić się swoimi doświadczeniami.

Ideą tego wydarzenia jest, aby kobiece środowisko PM'ów miało możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami oraz budowania swojej sieci networkingowej. Adresatkami tych spotkań są kierowniczki projektów, liderki i kobietyzainteresowane podniesieniem swoich kompetencji.

Cykl wykładów nt. zwinnego zarządzania projektami

W marcu planujemy trzy wykłady związane z tematyką metodyk zwinnych. Tym razem wykłady organizowane są we współpracy z Motorola Solutions, a prelegentami będą pracownicy tej firmy. Warto nadmienić, że wykłady są organizowane przez studentów specjalności Zarządzanie projektami na UEK w ramach realizowanego przez nich projektu.


Wydarzenie:  Wykład Scrum

 • Data: 06-03-2018
 • Godzina i miejsce:  17:00 – 19:45, UEK Pawilon B sala 451
 • Jedna z najpopularniejszych metodyk Agile – Scrum, zostanie szczegółowo omówiona przez, pracowników Motorola Solution.  Prezentacja poświęcona zostanie opisowi metody Scrum w zespołach, które nie są ściśle związane z branżą IT. Prelegenci przedstawią sposób wdrażania owej metody w Motorola Solution w połączeniu z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi działania metody w firmie. Na koniec wykładu będzie przeprowadzony krótki Quiz dla chętnych, którzy chcą sprawdzić swoja wiedzę.
 • Link do rejestracji: https://kpz.uek.krakow.pl/limesurvey/index.php/226935/lang-pl

Wydarzenie: Wykład Kanban

 • Data: 13-03-2018
 • Godzina i miejsce: 17:00 – 19:45, UEK Pawilon B sala 451
 • Wykład jest prowadzony przez  eksperta w zakresie tematyki Kanban. Główne zagadnienia, które zostaną poruszane podczas prezentacji związane są z poprawnym diagnozowaniem problemów, które są spotykane przy tworzeniu oprogramowania oraz jak metoda Kanban pozwala szybko rozwiązać i zapobiec powtarzaniu się błędów.
 • Link do rejestracji: https://kpz.uek.krakow.pl/limesurvey/index.php/464425/lang-pl

Wydarzenie:  Wykład Leading  SAFe

 • Data: 26-03-2018
 • Godzina i miejsce: 17:00 – 19:45, UEK Pawilon C sala B
 • Prelegent z Motorola Solutions poprowadzi ciekawy wykład o wdrażaniu SAFe i jego głównych cechach oraz możliwościach. Jednym z problemów który powstaje w wielkich korporacjach jest skalowanie Agile. Jak zorganizować pracę kilku zespołów w tym samym Scrumie i tworzyć frameworki.
 • Link do rejestracji: https://kpz.uek.krakow.pl/limesurvey/index.php/699499/lang-pl

Serdecznie zapraszamy!

Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań

Ukazała się książka Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań będąca rezultatem badań prowadzonych w Katedrze Procesu Zarządzania.

Celem monografii jest przegląd, analiza i ocena koncepcji zarządzania portfelem projektów w organizacji. Podejście portfelowe do zarządzania projektami lokuje omawianą problematykę w dziedzinie zarządzania strategicznego. Motywem przewodnim rozważań jest przyjęcie tezy o rosnącym znaczeniu projektów w kształtowaniu oraz implementacji strategii współczesnych organizacji. Książka zawiera trzynaście rozdziałów, które zostały zgrupowane w trzech częściach zatytułowanych: koncepcje, metody oraz zastosowania.

Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do tych przedstawicieli środowiska naukowego, którzy prowadzą badania na pograniczu zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Zagadnienia poruszane w książce mogą także zainteresować przedstawicieli praktyki gospodarczej, zwłaszcza osób zajmujących kierownicze stanowiska w organizacjach zarządzanych przez projekty.

Elektroniczna wersja książki jest dostępna na stronie wydawnictwa, a także w Google Books oraz sklepie Play dla urządzeń Android.

Kategoria: 

Telewspółpraca ze studentami z Indii 2017

W ramach działalności dydaktycznej Katedry Procesu Zarządzania (Wydział Zarządzania) w dniach od 25 listopada 2017 do 4 stycznia 2018 zrealizowano projekt telewspółpracy ze studentami FORE School of Management z New Delhi (Indie), zatytułowany „FORE - UEK Telecollaboration 2017”. Głównym celem projektu było pogłębienie świadomości problemów komunikacji międzykulturowej i ich wpływu na pracę zespołową. Dla naszych studentów udział w projekcie był okazją do nawiązania międzynarodowych znajomości, zdobycia doświadczenia w pracy w wielokulturowym środowisku oraz praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego.

Kategoria: 

Strony