Katedra Procesu Zarządzania realizowała następujące projeky badawcze zlecone przez MNiSW, KBN lub NCN:

  1. 2006-2008 Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy (nr 1 H02D 071 30)
  2. 2012-2014 Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa (DEC-2011/03/B/HS4/03585)

Pracownicy Katedry realizują także własne projekty badawcze, m.in.:

  • 2009-2010 Zastosowanie teorii scenariuszy w doskonaleniu systemu bezpieczeństwa strategicznego firmy - Paweł Cabała (N N115 043137)
  • 2010-2011 Wpływ systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na jakość pracy w urzędzie gminy - Sławomir Wawak (N N115 010638)
  • 2014-2017 Model oceny efektywności sieci biznesowych - Beata Barczak (2013/11/B/HS4/01030)