Katedra patronuje kierunkowi Zarządzanie projektami oraz specjalności Zarządzanie firmą na kierunku Zarządzanie

Stawiamy na aktywną współpracę ze studentami poprzez Koło Naukowe Procesu Zarządzania. Wspólnie podejmujemy projekty badawcze, doradcze i szkoleniowe w przedsiębiorstwach.

Pracownicy Katedry Procesu Zarządzania prowadzą wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu:

  • Podstawy organizacji i zarządzania
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie procesowe
  • Analiza i projektowanie procesów zarządzania
  • Doskonalenie systemów zarządzania firmą
  • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
  • Negocjacje
  • Ergonomia