Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej pod tytułem "Zarządzanie Projektami i Procesami", która odbędzie się w dn. 20-22 września 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń, prezentacja wyników badań naukowych, a także integracja środowiska naukowego ze środowiskiem biznesu.
Najbliższa edycja konferencji w szczególności będzie poświęcona problematyce zarządzania projektami i procesami.

 

Partnerzy Wydarzenia

 

MPWiK Logo

Yomito

 

Tematyka

Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunkowane na wzrost efektywności zarządzania projektami i procesami, w tym:

 • współczesne trendy w rozwoju zarządzania projektami i procesami,
 • metody zarządzania projektami i procesami,
 • projektowanie procesów i systemów organizacyjnych,
 • przywództwo i zarządzanie zespołem projektowym,
 • zarządzenie ryzykiem projektów i bezpieczeństwem procesów,
 • controlling projektów i procesów,
 • informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania projektami i procesami.

Artykuły i referaty zgłaszane na konferencję mogą także obejmować następujące obszary tematyczne:

 • kreowanie strategii zmian i rozwoju organizacji,
 • implementacja strategii w warunkach globalizacji,
 • projektowanie i wdrażanie elastycznych systemów wytwarzania i logistyki,
 • koncepcje zarządzania innowacjami i kapitałem intelektualnym,
 • doskonalenie struktur organizacyjnych i sieci organizacyjne,
 • rozwój potencjału społecznego i zarządzanie kompetencjami organizacji,
 • zarządzanie informacjami i wdrażania narzędzi informatycznych.

Dokumenty

Miejsce konferencji

Hotel LOGOS*** w Zakopanem, ul. Grunwaldzka 10, www.logos-zakopane.pl.

Hotel jest zlokalizowany w centrum Zakopanego (ok. 300 m od Krupówek).
Hotel oferuje uczestnikom konferencji bezpłatnie program SPA, który obejmuje:
jacuzzi, siłownię, studio cardio, łaźnię parową, saunę fińską.

Patronat medialny

Informacje szczegółowe

 1. Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do 1 grudnia 2016 r. przez wysłanie formularza ze zgłoszeniem na adres konf@kpz.uek.krakow.pl
 2. Teksty artykułów prosimy przesłać do 15 stycznia 2017 r. Maksymalny rozmiar referatu wynosi 0,5 arkusza, tj. 20000 znaków ze spacjami.
 3. Koszt uczestnictwa w konferencji obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, noclegów, wyżywienia oraz imprez towarzyszących. Koszt wynosi 1500 zł w przypadku noclegu w pokoju 2-osobowym lub 1700 zł – w pokoju 1-osobowym. Istnieje również możliwość udziału bez publikacji (1200 zł). Opłatę należy przesłać do 15 stycznia 2017 r. na nr konta:
  • Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
   ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
   nr rach. 56 1240 4533 1111 0000 5426 8308
   Dopisek: Konferencja KPZ 2017, Imię Nazwisko
 4. Nadesłane artykuły zostaną przekazane do Redakcji czasopisma „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (12 pkt na liście B MNiSW w 2016 roku), która na podstawie recenzji (blind review) podejmie decyzję o publikacji artykułu w czasopiśmie. W przypadku niedotrzymania terminu przesłania tekstu artykułu (do dnia 15 stycznia 2017 roku) lub niespełnienia wymogów redakcyjnych artykuły zostaną opublikowane w monografii konferencyjnej.
 5. W sprawach związanych z konferencją prosimy kontaktować się z komitetem organizacyjnym:

Terminy

 • do 1 grudnia 2016 - zgłoszenie udziału na formularzu zgłoszeniowym
 • do 15 stycznia 2017 - przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji
 • do 15 stycznia 2017 - regulowanie opłat konferencyjnych
 • do 12 września 2017 - przesłanie programu konferencji
 • 20-22 września 2017 - obrady konferencji

 

  Kategoria: