Współpraca międzyuczelniana

 

Projekt wymiany dydaktycznej

Wraz z Katedrą Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu realizujemy program wymiany wykładowców. W ramach programu wykładowcy z naszych katedr prowadzą wykłady gościnne dla studentów współpracującej uczelni. Program pozwala na wymianę doświadczeń dydaktycznych, ale i naukowych.

Program CEEPUS

Nasi pracownicy uczestniczą w wymianach CEEPUS. Współpracujemy m.in. z:

Program Erasmus+

Nasi pracownicy uczestniczą w wymianach Erasmus+. Współpracujemy m.in. z:

 

Oferta współpracy

Nasza kadra posiada wysokie kwalifikacje z szeregu dziedzin zarządzania. Prowadzimy własne badania, a także uczestniczymy w badaniach realizowanych przez inne instytucje.

Dzięki kontaktom z biznesem, możemy wzbogacać badania naukowe prowadzone przez inne uczelnie. Szczególnie cenna jest wymiana międzynarodowa, która pozwala na weryfikację opracowywanych modeli w zróżnicowanych warunkach, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów.

Zwykle uczestniczymy w badaniach jako partnerzy. Jesteśmy jednak otwarci na inne formy współpracy, np. prowadzenie badań na zasadzie wymiany.

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.