Katedra Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
oraz
Zakład Informatyki i Ekonometrii Politechniki Śląskiej w Gliwicach
zapraszają na

III seminarium Zarządzanie Projektami

w dniu 9 kwietnia 2019 r., 09:30 – 15:00
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Pawilon Sportowy, sala 8

Udział w seminarium jest nieodpłatny dla osób zarejestrowanych.
 

Program seminarium

Zachęcamy do pobrania prezentacji

09:30 Rejestracja uczestników
09:50 Przywitanie uczestników, rozpoczęcie seminarium
10:00
 
Przemysław Adamowski, Comarch
Zarządzanie interesariuszami
10:40
 
Piotr Skrzypczyński, Santander
Zwinna firma, czyli skuteczna odpowiedź na dynamiczny i nieprzewidywalny świat VUCA
11:20 Przerwa
11:40
 
Jakub Lesiński, Thoriana
Produkt czy projekt? Zarządzanie zakresem w dużych przedsięwzięciach
12:20
 
Prof. UEW dr hab. Grzegorz Bełz, Dr Łukasz Wawrzynek, Dr Marek Wąsowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Analiza sieci społecznych w zarządzaniu innowacyjnymi projektami
12:40 Prof. PŚ dr hab. inż. Seweryn Spałek, Politechnika Śląska
Zwinne zarządzanie projektami. Wybór czy konieczność?
13:00 Przerwa
13:20
 
Przemysław Szarlej, Morele.net
Jak zostać dobrym menedżerem projektu?
14:00
 
Ewa Zawadzka, IPMA Polska
Projekty są wszędzie – rola stowarzyszenia IPMA Polska we wspieraniu działalności firm i organizacji
14:20
 
Dr Emil Bukłaha, Szkoła Główna Handlowa
Controlling projektów w organizacjach realizujących projekty w Polsce - wyniki badań
14:40
 
Prof. SGH dr hab. Paweł Wyrozębski
Wkład biur zarządzania projektami w rozwój organizacji projektowej
15:00 Zakończenie seminarium

Informacje o prelegentach

  • Przemysław Adamowski (Business Unit Manager Comarch SA) Dyrektor zespołu odpowiedzialnego za rozwój, wdrożenia i utrzymanie systemu Comarch ERP Egeria. Doświadczony kierownik projektów, a wcześniej projektant i programista. Absolwent Informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Wolny czas lubi spędzać aktywnie: biega, jeździ na rowerze, uprawia skitouring oraz jeździ na nartach.
  • Emil Bukłaha. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH, adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH. Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH, pracownik Katedry Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca, konsultant i trener problematyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień controllingu i budżetowania projektów, technik planowania oraz informatycznego wsparcia w zarządzaniu projektami. Wykładowca programu MBA SGH. Organizator oraz wykonawca projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania. Certyfikowany PM w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz zarządzania zmianą (ChM®). Członek stowarzyszeń fachowych PMI oraz IPMA. Koordynator Programu Partnerskiego IPMA-Student w SGH w Warszawie.
  • Jakub Lesiński. Doświadczony menadżer i certyfikowany kierownik programów/projektów (15 lat doświadczenia). Zarządzał ponad dwudziestoma projektami, był członkiem zespołu w kilkunastu innych. Pełnił rolę SixSigma Master Black Belt w grupie France Telecom, realizując portfel projektów przeglądu i optymalizacji procesów biznesowych, który przyniósł ponad 20 milionów Euro oszczędności. Skoncentrowany na różnorodnych aspektach przywództwa i skutecznego zarządzania, przede wszystkim w obszarze realizacji złożonych projektów i programów. Zarządzał zespołami od 3 do ponad 450 oraz projektami o budżecie do 40M EUR. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i transformacją organizacji (agile transformation) oraz umożliwianiu rozwoju biznesu poprzez wdrożenia nowych produktów i usług. Koncentruje się na doradztwie oraz realizacji poprawy efektywności pracy w dużych przedsiębiorstwach poprzez zwiększenie zwinności oraz wdrożenia usprawnień procesowych oraz systemów informatycznych. Assesor projektów kandydujących do nagrody IPMA Polish Project Excellence Award w 2010 i 2011. W 2013 r. był członkiem Jury PPEA. Assesor w nagrodzie międzynarodowej PEA od 2018. Aktywnie uczestniczy jako prelegent i prowadzący panele dyskusyjne w konferencjach dotyczących zarządzania projektami.
  • Piotr Skrzypczyński. Doświadczony lider w transformacji i poprawie efektywności organizacji poprzez kreowanie i wdrażanie skutecznych procesów planowania strategicznego, zarządzania złożonymi portfelami projektów, budowy kompetencji zarządzania zmianą i projektami. Sprawnie łączy najlepsze doświadczenia tradycyjnych i zwinnych modeli. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w sektorach bankowym, ubezpieczeniowym, logistycznym i chemicznym. W swojej karierze pełnił między innymi role: Change Management Director | Santander Bank, Global Head of Strategy | Selena FM S.A., Transformation Leader | DPD Polska, ING Group – customer experience manager, product owner, program manager. Zrealizowane transformacje i projekty były nagradzane w międzynarodowych branżowych konkursach, m.in.: World Mail Awards 2012 (za efekty biznesowe uzyskane dzięki zwinnej transformacji DPD), International Project Management Association 2016-2017 – za modelowo przeprowadzone złożone technologiczne projekty w Santander Bank (Project Excellence Awards).
  • Seweryn Spałek. W wyniku prowadzonych prac badawczych z dziedziny zarządzania projektami został autorem i współautorem ponad 100 publikacji z czego 42 stanowią pozycje o zasięgu międzynarodowym. Wystąpił na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych w Europie, USA, Azji i Australii (m.in. na Berkley University of California, Globalnych Kongresach Project Management Institute oraz Academy of Management). Jest członkiem m.in. Project Management Institute (PMI), International Project Management Association (IPMA) oraz Academy of Management (AOM). W ramach PMI należy do grup: PMO CoP i RISK CoP, skupiających osoby z całego świata zainteresowane tematyką biur zarządzania projektami (PMO) i zarządzania ryzykiem w projektach. Jest członkiem Rady Dyrektorów SEFI (Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej utworzone z instytucji inżynierskich, społeczności akademickiej nauczycieli i studentów oraz stowarzyszeń i firm z 47 krajów) propagującego m.in. nowatorskie metody nauczania w szkolnictwie wyższym (np. Project & Problem Based Learning). 
     

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł.

The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within “Regional Initiative of Excellence” Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.

Patronat nad wydarzeniem objęła IPMA Polska