Quality 4.0

30 maja 2023 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się międzynarodowe seminarium na temat Jakości 4.0. W seminarium wezmą udział przedstawiciele biznesu, administracji publicznej i nauki z Czech, Polski i Słowacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi nowoczesnych podejść do zarządzania jakością w dobie przemysłu 4.0. Spotkanie będzie okazją do nawiązania kontaktów, wymiany pomysłów i rozpoczęcia nowych form współpracy pomiędzy biznesem a nauką. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium. Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Szczegóły na stronie projektu.

Seminarium odbywa się pod patronatem Rektora UEK prof. dr hab. Stanisława Mazura. Patronat honorowy objął Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronat medialny objęły czasopisma: Problemy Jakości (Polska) i Perspektivy kvality (Czechy).

Program znajduje się na portalu projektu.

Seminarium jest częścią projektu „Poprawa nauczania zarządzania jakością w dobie Przemysłu 4.0” realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnikę Koszycką oraz Uniwersytet im. Tomasza Baty w Zlínie. Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (https://quality40.uek.krakow.pl), na której można znaleźć informacje o innych działaniach dostępnych dla biznesu, administracji i nauki.