Szkolenia nieodpłatne

We współpracy z Małopolską Grupą Regionalną IPMA Polska organizujemy regularne wykłady, warsztaty i szkolenia poświęcone tematyce zarządzania projektami, programami i portfelami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się do newslettera. Raz w miesiącu otrzymasz informację o nadchodzących wydarzeniach.

Szkolenia i warsztaty dedykowane

Oferujemy przygotowanie dedykowanych dla firm i urzędów szkoleń z zakresu:

 • projektowanie zmian w organizacji
  • zarządzanie projektami, programami i portfelami
  • projektowanie struktur organizacyjnych
  • diagnozowanie systemu zarządzania
  • zarządzanie strategiczne
 • podejście procesowe
  • projektowanie i wdrażanie podejścia procesowego
  • doskonalenie procesów w organizacji
  • projektowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością (ISO 9001, TQM)
  • nowoczesne metody doskonalenia organizacji
 • systemy informacyjne
  • budowa systemów informacyjnych
  • wykorzystanie aplikacji open source w przedsiębiorstwie
  • wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Oferta szkoleniowa jest każdorazowo dopasowywana do potrzeb instytucji zamawiającego. 

Inne tematy szkoleń

Istnieje możliwość przygotowania szkoleń z innych tematów. Współpracujemy z ekspertami z innych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Istnieje także możliwość łączenia różnych tematów szkoleń, jak i szerszej współpracy.