2020 - X Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Zarządzanie projektami i procesami

W związku z zapytaniami dotyczącymi publikacji informujemy, że będzie to monografia w Wydawnictwie TNOiK (20 pkt. za rodział) która zostanie wydana przed rozpoczęciem konferencji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, X Konferencji Naukowej, organizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z cyklu „Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Zarządzanie projektami i procesami”. Konferencja ta odbędzie się w dniach 23-25 września 2020 r. i ma stanowić platformę wymiany wiedzy, doświadczeń praktycznych oraz prezentacji wyników badań naukowych wśród przedstawicieli środowiska naukowego oraz reprezentantów biznesu. Podczas obecnej edycji podejmowana problematyka dotyczyć będzie:

 • wyzwań zarządzania projektami i procesami wobec narastającej złożoności uwarunkowań funkcjonowania organizacji,

 • problemów zarządzania organizacjami w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej,

 • ujęć teoretycznych i doświadczeń praktycznych z zakresu zarządzania projektami w środowisku wieloprojektowym,

 • zarządzania programem i portfelem projektów,

 • Przynajmniejzarządzania zespołami projektowymi,

 • zarządzania ryzykiem w projekcie, programie i w portfelu projektów,

 • zarządzania innowacjami,

 • zarządzania zasobami ludzkimi,

 • projektowania i funkcjonowania systemów organizacyjnych,

 • bezpieczeństwa procesów realizowanych w organizacjach i w kooperacji,

 • informatycznego wspomagania zarządzania projektami i procesami.

Konferencja zlokalizowana będzie na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mieszczącego się w centrum, w pobliżu najstarszej części miasta.

Program ramowy oraz inne istotne informacje zawarte są w poniższych plikach:

Łączymy wyrazy poważania

Przewodniczący Rady Programowej

Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr Tomasz Małkus

Kategoria: