X edycja konferencji pt. „Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym” odbyła się w formie zdalnej, w dniach 23-25 września 2020 r.

Partnerzy:     Wodociągi Miasta Krakowa, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Rada programowa:

Prof. dr hab. Paweł Cabała – Przewodniczący
Prof. dr hab. Adam Stabryła - Honorowy przewodniczący
Prof. dr hab. Grzegorz Bełz
Prof. dr hab. Szymon Cyfert
Prof. dr hab. Wojciech Czakon
Prof. dr hab. Halina Czubasiewicz
Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
Prof. dr hab. Wojciech Dyduch
Prof. dr hab. Piotr Grajewski 
Prof. dr hab. Andrzej Jaki
Prof. dr hab. Mirosław Jarosiński
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
Prof. dr hab. Jarosław Karpacz
Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska
Prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek
Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
Prof. dr hab. Michał Trocki 
Prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin
Prof. dr hab. Paweł Wyrozębski
Prof. dr hab. Czesław Zając 
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Prof. dr hab. Bernard Ziębicki

Komitet organizacyjny
Dr Tomasz Małkus – Przewodniczący 
Dr Jolanta Walas–Trębacz 
Dr Małgorzata Marchewka
Dr Krzysztof Woźniak
Dr Mariusz Sołtysik

Program konferencji

Środa, 23.09.2020 r.

Sesja I. Współczesne problemy zarządzania projektami

Przewodniczący: Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

1. Prof. dr hab. A. Stabryła, Problemy oceny ekonomicznej projektów innowacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
2. Dr hab. inż. E. Głodziński, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach projektowych, Politechnika Warszawska
3. Prof. PG dr hab. M. Wirkus, Dylematy i wyzwania kształcenia zdalnego w obszarze zarządzania projektami na poziomie podyplomowym, Politechnika Gdańska
4. Prof. UEK dr hab. C. Mesjasz, Interpretacje złożoności w zarządzaniu projektami – Agile, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sesja II. Doskonalenie kadr w zarządzaniu rozwojem organizacji

Przewodniczący: Prof. dr hab. Michał Trocki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1. Mgr A. Waszkiewicz, Budowanie zaangażowania pracowników w warunkach pracy zdalnej, doktorantka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
2. Dr M. Marchewka, Dr K. Woźniak, Przywództwo w wirtualnych zespołach projektowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. Dr B. Bińczycki, Dr J. Beliczyński, Determinanty pracy współczesnych menedżerów. Wymiar humanizacyjny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
4. Prof. UEK dr hab. P. Cabała, Dr M. Sołtysik, M. Zakrzewska, S. Jarosz, Kompetencje kierownika projektu w świetle wytycznych Individual Competence Baseline v. 4.0, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Czwartek, 24.09.2020 r.

Secja III. Współczesne problemy FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

Przewodniczący: Prof. dr hab. Maciej Zastempowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Mgr P. Ziętara, Zarządzanie procesem dostosowania organizacji do wyzwań związanych z wdrożeniem zasad epidemicznych, Prezes Zarządu Wodociągi Miasta Krakowa (Przewodniczący Rady Uczelni UEK w Krakowie) 
2. Prof. dr hab. E. Skawińska, Prof. dr hab. R.I. Zalewski, Znaczenie kształtowania kapitału społecznego w zarządzaniu regionem w kierunku zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Zielonogórski
3. Prof. UEK dr hab. A. Jaki, Dr S. Kruk, Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem – istota i perspektywy badania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
4. Dr inż. M. Wojnarowska, Inż. K. Rudziński, Bariery implementacji gospodarki o obiegu zamkniętym w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sesja IV. UWARUNKOWANIA KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Przewodniczący: Prof. AGH dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1. Prof. SGH dr hab. E. Bukłaha, Formy i zakres informatycznego wsparcia zarządzania projektami z prezentacją przykładowych rozwiązań, Szkoła Główna Handlowa
2. Dr K. Muszyńska, Koncepcja gamifikacji komunikacji w zespołach projektowych, Uniwersytet Szczeciński 
3. Mgr I. Rynduch, Komunikacja w zespołach pracowniczych - perspektywy badawcze, doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
4. Mgr W. Paluch, Zarządzanie portfelem projektów w procesie wdrażania strategii, doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
5. Mgr W. Czernecka, Zarządzanie projektami o charakterze proergonomicznym w przedsiębiorstwach produkcyjnych – case study, doktorantka, Politechnika Poznańska

Piątek, 25.09.2020 r.

Sesja V. UWARUNKOWANIA OCENY PROJEKTÓW

Przewodniczący: Prof. UE dr hab. Grzegorz Bełz  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1. Mgr T. Stasiński, Diagnozowanie i podnoszenie efektywności projektów innowacyjnych, doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
2. Mgr M. Pojda, Czynniki sukcesów i niepowodzeń w projektach wdrażania nowych produktów w branży farmaceutycznej, doktorantka, Szkoła Główna Handlowa
3. Mgr M. Marciniak, Zarządzanie projektami B+R w badaniach nad lekami, Business Alliance Director, Ryvu Therapeutics
4. Dr hab. inż. I. Otola, Dr M. Włóka, Zarządzanie projektami w samorządach – innowacyjność czy powszechna praktyka?, Politechnika Częstochowska
5. Dr J. Walas-Trębacz, Dr K. Bartusik, Wartości generowane przez projekty realizowane w badanych organizacjach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sesja VI. MODELE I METODY W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI

Przewodniczący: Prof. PŚ dr hab. Seweryn Spałek Politechnika Śląska

1. Prof. dr hab. inż. L. Drelichowski, Dr inż. S. Świtek, Determinanty rozwoju wybranych koncepcji zarządzania procesami i strukturami w organizacjach, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
2. Prof. UEK dr hab. J. Plichta, Mapowanie blueprint jako kluczowe narzędzie zarządzania procesami marketingowymi we współczesnych przedsiębiorstwach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. Dr T. Małkus, Prof. UEK dr hab. A. Kozina, Dr A. Pieczonka, Strategie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Krakowska
4. Prof. UEK dr hab. P. Cabała, Modele planowania scenariuszowego w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Streszczenia wystąpień do pobrania tutaj.