2020 - X Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Zarządzanie projektami i procesami

W związku z zapytaniami dotyczącymi publikacji informujemy, że będzie to monografia w Wydawnictwie TNOiK (20 pkt. za rodział) która zostanie wydana przed rozpoczęciem konferencji.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w X edycji konferencji pt. „Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym”. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej, w terminie tj. 23-25 września 2020 r.

Sesje tematyczne wraz prezentacjami oraz dyskusją uczestników odbędą się przy użyciu prostych i dostępnych narzędzi internetowych. Z naszej strony zapewniamy wszystkim prelegentom wsparcie informatyczne przed obradami (możliwość próbnego połączenia 2-3 dni przed konferencją, krótkie szkolenie). Szczegóły organizacyjne i techniczne prześlemy po ustaleniu ostatecznej listy prelegentów.

Gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania wystąpień. Jesteśmy przekonani, że formuła konferencji zdalnej pozwoli nam wszystkim podzielić się wynikami badań oraz umożliwi twórczą dyskusję i wymianę doświadczeń. Każdy uczestnik konferencji otrzyma stosowny certyfikat (uczestnictwa oraz wygłoszenia prezentacji).

Zgłoszenia wystąpień online przyjmujemy do 30 czerwca br. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia prezentacji (w załączeniu), na adres mailowy: konf_kpz@uek.krakow.pl.

Opłata za uczestnictwo w konferencji dla osób, które nie zgłosiły wcześniej artykułu i nie uczestniczą w przygotowywanej publikacji (przyjmowanie artykułów zakończone) a są zainteresowane przeprowadzeniem prezentacji i uczestnictwem w dyskusji podczas obrad konferencji wynosi 300 PLN brutto. Opłata dla osób zainteresowanych wyłącznie wysłuchaniem prezentacji oraz uczestnictwem w dyskusji podczas obrad konferencji wynosi 200 PLN brutto.

Jeszcze raz zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego uczestnictwa. Szczegółowe informacje o programie konferencji i sposobie logowania zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Opłaty prosimy wnosić na konto:

  • bank: BNP PARIBAS,
  • SWIFT: PPABPLPK
  • Nr rachunku: 15 1600 1013 1821 3894 5000 0008
  • Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • ul. Rakowicka 27, 31- 510 Kraków
  • Tytuł wpłaty: KPZ 2020, Imię Nazwisko

Istotne informacje dotyczące konferencji zawarte są w poniższych plikach:

Łączymy wyrazy poważania

Przewodniczący Rady Programowej

Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr Tomasz Małkus

Kategoria: