Przedsiębiorstwa i organizacje, z którymi Katedra Procesu Zarządzania współpracowała lub współpracuje obecnie: