Katedra Procesu Zarządzania organizuje od 2000 r. w cyklu dwuletnim konferencje naukowe. Dotychczas odbyły się:

Organizujemy także konferencje we współpracy z innymi uczelniami i stowarzyszeniami:

Nasze konferencje gromadzą przedstawicieli nauki, jak i biznesu. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami z naszych konferencji. Są one dostępne w wersji elektronicznej na portalu wydawnictwa Mfiles.pl.