W Katedrze Procesu Zarządzania staramy się ułatwiać studentom niepełnosprawnym dostęp do wiedzy. W tym celu:

  • opracowujemy i certyfikujemy e-kursy pozwalające na zdalne wykonywanie zadań,
  • publikujemy filmy umożliwiające zastąpienie fragmentów zajęć na żywo,
  • udostępniamy materiały z wykładów,
  • pracownicy Katedry umożliwiają kontakt elektroniczny.

W 2012 r. Katedra otrzymała certyfikat katedry przyjaznej osobom niepełnosprawnym. Certyfikat został przedłużony w 2016 r.

W 2016 r. ułatwiono studentom niepełnosprawnym dostęp do Katedry dzięki wybudowaniu windy oraz otwarciu tym samym nowego wejścia do budynku biblioteki, które prowadzi bezpośrednio do Katedry Procesu Zarządzania.

Pełnomocnik Katedry ds. studentów niepełnosprawnych

W Katedrze powołany został Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych, który pośredniczy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów studentów niepełnosprawnych. Funkcję pełnomocnika pełni dr Bernard Bińczycki.