Publikacje

Poniższa lista zawiera jedynie publikacje związane z projektami naukowymi. Zobacz wybrane pozostałe publikacje pracowników Katedry oraz publikacje Koła Naukowego.

W wyniku prowadzonych badań naukowych ukazały się następujące publikacje:

Doskonalenie struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy

  • Pod red. A. Stabryły
  • Wydawnictwo C.H. Beck
  • Warszawa 2010

Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie

 

Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań

 

Kategoria: