Poniższa lista zawiera jedynie publikacje związane z projektami naukowymi. Zobacz wybrane pozostałe publikacje pracowników Katedry oraz publikacje Koła Naukowego.

W wyniku prowadzonych badań naukowych ukazały się następujące publikacje:

Zarządzanie projektami. Zarys problematyki

 • Pod red. P. Cabały i S. Wawaka
 • Wydawnictwo UEK
 • Kraków 2022

Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji

 • Pod red. P. Cabały
 • Wydawnictwo Difin
 • Warszawa 2016

Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie

Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

 • Pod red. A. Stabryły
 • Wydawnictwo C.H. Beck
 • Warszawa 2015

Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Podstawy organizacji i zarządzania - wybrane problemy

 • Pod red. A. Stabryły
 • Wydawnictwo UE w Krakowie
 • Kraków 2013

Podstawy organizacji i zarządzania - podejścia i koncepcje

 • Pod red. A. Stabryły
 • Wydawnictwo UE w Krakowie
 • Kraków 2012

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Doskonalenie struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy

 • Pod red. A. Stabryły
 • Wydawnictwo C.H. Beck
 • Warszawa 2010