Oferta współpracy

Propozycja dla małych i średnich firm

Przy ograniczonych funduszach na rozwój trudno podołać zatrudnieniu rzeszy konsultantów. Oferujemy współpracę w ramach programu praktyk studenckich. W ramach seminariów dyplomowych i magisterskich, studenci pod kierunkiem pracowników Katedry rozwiązują problemy zadane przez przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa rozwiązują swoje problemy, studenci zdobywają doświadczenie, a nad jakością projektów czuwają promotorzy.

Jest to także świetna okazja do znalezienia dobrych pracowników. bez ponoszenia wysokich kosztów rekrutacji.

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana udziałem w programie praktyk studenckich, wypełnij formularz kontaktowy.

Wykłady praktyków i wizyty studyjne

Organizujemy regularne wykłady praktyków kierowane zarówno do biznesu, jak i studentów uczelni. Jest to coraz częściej wykorzystywana metoda rekrutacji nowych pracowników. Dużo tańsza niż zbieranie i analizowanie dziesiątek CV. Jeśli chcesz zaprezentować osiągnięcia swojej organizacji, pokazać praktyczne rozwiązanie problemów zarządzania, zachęcić studentów do odwiedzenia Twojej firmy - napisz do nas

Realizacja projektów dedykowanych

Pracownicy Katedry posiadają bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów zmian organizacyjnych. Nasze projekty są rozwiązaniami dopasowanymi do specyfiki konkretnych przedsiębiorstw i urzędów. Wspieramy się wynikami najnowszych badań w zakresie funkcjonowania organizacji i wykorzystujemy nowoczesne metody zarządzania. Oferujemy przygotowanie i realizację projektów w zakresie:

  • zarządzanie projektami, programami i portfelami
    • szkolenie menedżerów projektów
    • projektowanie systemów zarządzania projektami
    • wdrażanie zarządzania projektami w organizacji
  • zarządzanie strategiczne
    • analiza otoczenia i przedsiębiorstwa
    • budowa strategii w formie warsztatów
    • aplikacja strategii, przejście na procesy i projekty
    • zarządzanie portfelem projektów
  • zarządzanie jakością
    • wdrażanie systemów opartych na ISO 9001
    • doskonalenie systemów w kierunku TQM
    • doskonalenie pod kątem Polskiej Nagrody Jakości (model EFQM)
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
    • projektowanie i wdrazanie systemów
    • audyty systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • projektowanie innych systemów zarządzania
    • projektowanie systemów m.in. zasobów ludzkich, logistyki i innych
    • projektowanie, dobór i wdrażanie metod zarządzania
    • optymalizacja procesów organizacyjnych

W ramach współpracy z innymi katedrami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie możemy również przygotować projekty wykraczające poza powyższą listę.

W celu nawiązania współpracy, prosimy o pozostawienie informacji.

Kategoria: