pon., 2022-11-28 10:39
Modele sieci organizacyjnych

Nakładem wydawnictwa UEK ukazała się książka autorstwa Beaty Barczak pt. „Modele sieci organizacyjnych".  Monografia stanowi studium teoretyczno-metodyczne mające na celu ukazanie fenomenu sieci organizacyjnych z perspektywy analizy różnorodności ich modeli. Celem monografii było opracowanie wielopoziomowej typologii modeli sieci organizacyjnych, która pełni zarówno funkcję teoretyczną, poprzez wskazanie trendów rozwoju modeli sieci organizacyjnych, jak i praktyczną, stanowiąc narzędzie do dalszych analiz. Zaprezentowano modele sieci organizacyjnych w podziale na: sieci biznesowe, sieci franczyzowe, sieci publiczne, sieci oparte na wiedzy i technologii ICT oraz współczesne modele sieci złożonych. W monografii wskazano także kierunki badań w zakresie trendów rozwoju określonych typów modeli sieci organizacyjnych oraz możliwości doskonalenia zaproponowanej koncepcji 

Zaproponowane podejście jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na badania sieci organizacyjnych, m.in. w zakresie kompleksowego ujęcia modeli sieci organizacyjnych. Książka jest adresowana zarówno do badaczy zajmujących się problematyką sieci, jak i praktyków chcących poznać i doskonalić procesy współdziałania w ramach różnorodnych sieci. Może być również pomocna dla studentów oraz prowadzących zajęcia i kursy specjalistyczne w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie księgarni wydawnictwa UEK.