Certyfikacja IPMA-D

pon., 2023-10-02 19:55

W dzisiejszym dynamicznym świecie, uczelnie muszą podążać za zmieniającymi się oczekiwaniami swoich studentów i otoczenia biznesowego. Tradycyjne zadania, takie jak prowadzenie badań naukowych i oferowanie zajęć dydaktycznych, niejednokrotnie nie są już uznawane za wystarczające dla potwierdzenia kompetencji nauczycieli akademickich. Jednym z kluczowych aspektów współczesnej edukacji staje się niezależne potwierdzanie posiadanych kompetencji. 

Dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), pracownicy Katedry Procesu Zarządzania przystąpili do kursu przygotowującego do certyfikacji IPMA-D. Po intensywnej nauce i przygotowaniu, zdali egzamin certyfikujący. 

Modele sieci organizacyjnych

pon., 2022-11-28 10:39

Nakładem wydawnictwa UEK ukazała się książka autorstwa Beaty Barczak pt. „Modele sieci organizacyjnych".  Monografia stanowi studium teoretyczno-metodyczne mające na celu ukazanie fenomenu sieci organizacyjnych z perspektywy analizy różnorodności ich modeli. Celem monografii było opracowanie wielopoziomowej typologii modeli sieci organizacyjnych, która pełni zarówno funkcję teoretyczną, poprzez wskazanie trendów rozwoju modeli sieci organizacyjnych, jak i praktyczną, stanowiąc narzędzie do dalszych analiz. Zaprezentowano modele sieci organizacyjnych w podziale na: sieci biznesowe, sieci franczyzowe, sieci publiczne, sieci oparte na wiedzy i technologii ICT oraz współczesne modele sieci złożonych. W monografii wskazano także kierunki badań w zakresie trendów rozwoju określonych typów modeli sieci organizacyjnych oraz możliwości doskonalenia zaproponowanej koncepcji