pon., 2023-10-02 19:55
Kurs IPMA-D

W dzisiejszym dynamicznym świecie, uczelnie muszą podążać za zmieniającymi się oczekiwaniami swoich studentów i otoczenia biznesowego. Tradycyjne zadania, takie jak prowadzenie badań naukowych i oferowanie zajęć dydaktycznych, niejednokrotnie nie są już uznawane za wystarczające dla potwierdzenia kompetencji nauczycieli akademickich. Jednym z kluczowych aspektów współczesnej edukacji staje się niezależne potwierdzanie posiadanych kompetencji. 

Dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), pracownicy Katedry Procesu Zarządzania przystąpili do kursu przygotowującego do certyfikacji IPMA-D. Po intensywnej nauce i przygotowaniu, zdali egzamin certyfikujący. 

Postawienie się w roli studentów było kluczowe, aby lepiej zrozumieć wymagania stawiane przez IPMA w ramach certyfikacji IPMA-Student i IPMA-D. To zaangażowanie umożliwi nam lepsze przygotowanie naszych studentów do egzaminów certyfikacyjnych, wyposażając ich w praktyczne umiejętności i wiedzę, które są niezbędne w dzisiejszym rynku pracy.

Dziękujemy firmie PM2PM, a szczególnie Pani Katarzynie Kurylewicz, za organizację i przeprowadzenie tego inspirującego szkolenia. To właśnie dzięki partnerstwom z profesjonalistami z branży możemy tworzyć nowoczesne programy nauczania, które przynoszą realne korzyści zarówno studentom, jak i pracodawcom.

Katedra Procesu Zarządzania nie stoi w miejscu - jesteśmy gotowi na wyzwania przyszłości i dążymy do ciągłego doskonalenia naszych programów edukacyjnych, aby w pełni przygotować naszych studentów do sukcesu na rynku pracy.