Praktyczne aspekty zarządzania projektami

Wprawdzie zapowiadaliśmy, że nie będzie już wykładów w tym semestrze, jednak mamy dla Państwa niespodziankę. :-)

W dniu 18 maja 2018 r. o godz. 16:30 rozpocznie się wykład nt. praktycznych aspektów zarządzania projektami. Tematyka będzie dotyczyła m.in. relacji pomiędzy zespołem projektowym a interesariuszami, zarządzania kontraktami, doświadczeń w realizacji projektów w Polsce i za granicą.

Wykładowcą będzie Pan Artur Kowalczyk, który doświadczenie w zarządzaniu projektami zdobywał m.in. w Kredyt Banku, Bangkok University w Tajlandii, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Quality Watch - Consulting & Research oraz BlueHill. W tej ostatniej firmie jest obecnie dyrektorem zarządzającym.

Wykład odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Numer sali podamy w terminie późniejszym (mailem osobom, które się zgłoszą).

Zgłoszenia: https://kpz.uek.krakow.pl/limesurvey/index.php/857793/lang-pl

Prezentacja projektów studenckich

W tym semestrze studenci specjalności Zarządzanie projektami mieli możliwość zaliczenia ćwiczeń z przedmiotów poprzez zaplanowanie i praktyczną realizację projektów. W dniu 25 kwietnia 2018 r. studenci, którzy zrealizowali projekty prezentowali ich rezultaty. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Katedry Procesu Zarządzania, którzy przyjęli rolę komitetu sterującego. 

   

Kategoria: 

Seminarium Zarządzanie projektami

W tym roku seminarium Zarządzanie projektami organizowane wspólnie przez Katedrę Procesu Zarządzania UEK oraz Politechnikę Śląską odbyło się w Katowicach. W ramach seminarium przedstawiono aktualne problemy zarządzania projektami., kierunki badań, obszary szczególnego zainteresowania praktyków. Podkreślano rolę podejść zwinnych i hybrydowych, znaczenie cyfrowej transformacji gospodarki oraz nowych wyzwań stojących przed kierownikami projektów.

W seminarium refrat na temat zasad myślenia systemowego w projektowaniu organizacji przedstawił Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała. Natomiast dr Mariusz Sołtysik mówił o strategicznym zarządzaniu portfelem projektów.

  

Wykład Leading SAFe

26 marca 2018 r. odbył się na UEK wykład nt. Leading SAFe. Prelegent z Motorola Solutions przedstawił ciekawy wykład o wdrażaniu SAFe i jego głównych cechach oraz możliwościach. Jednym z problemów który powstaje w wielkich korporacjach jest skalowanie Agile. Dowiedzieliśmy się jak zorganizować pracę wielu zespołów zwinnych i jak skalować pracę

Był to ostatni wykład z cyklu spotkań zorganizowanych przez studentów specjalności Zarządzanie projektami w ramach realizowanego przez nich projektu.

 

Nowe idee, stare wyzwania - transformacja IT w czasach zwinnych

9 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00 rozpocznie się wykład Nowe idee, stare wyzwania - transformacja IT w czasach zwinnych. Wykładowcą będą Pan Jakub Lesiński z firmy Thoriana.

Cały informatyczny świat stara się być agile i realizować projekty zgodnie ze strukturą scrumową. Agile jest prawdopodobnie najczęściej używanym obecnie słowem w rzeczywistości projektów IT. Metodyka pracy ma być zwinna, zespoły samoorganizujące się, a praca organizowana zgodnie z planem przyjętych sprintów. I mimo że 12 zasad Agile reguluje kwestię współpracy Biznesu z IT (Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu), to obserwacja polskiego rynku pokazuje, że zasady tej współpracy nie zmieniają się od lat. W trakcie swojej prezentacji postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją obecnie na rynku rozwiązania strukturalne, które umożliwiłyby podjęcie próby pogodzenia Biznesu z IT.

Thoriana jest firmą konsultingową specjalizującą się w zarządzaniu programami, projektami i portfelami. Powstał w Warszawie, ale działa w całej Europie. Zarządzamy strategią biznesową, transformacją biznesową i dostarczaniem oprogramowania. Nasi starsi konsultanci mają ponad 15 lat doświadczenia w realizacji projektów. Doradzamy naszym klientom jak tworzyć, organizować i dostarczać udane projekty w różnych środowiskach biznesowych. Aby zapewnić im narzędzia niezbędne do odniesienia sukcesu w biznesie, oferujemy również kompleksowe, dostosowane do potrzeb szkolenia. Pomagamy organizacjom zapanować nad chaosem dzięki rozwiązaniom do zarządzania pracą, które pomagają zespołom nadawać priorytety inicjatywom i realizować zadania.

Link do zapisów na wykład: https://kpz.uek.krakow.pl/limesurvey/index.php/194638/lang-pl

Strony