Projekty telewspółpracy 2019/2020

W ramach działalności dydaktycznej Katedry Procesu Zarządzania w roku akademickim 2019/2020 zrealizowano sześć projektów telewspółpracy, w których wzięło udział łącznie 127 studentów UEK. Nasi studenci mieli okazję współpracować z partnerami z FORE School of Management z New Delhi (Indie, 82 osoby), São Paulo State Tech College (FATEC, Brazylia, 12 osób), Nagasaki University (Japonia, 18 osób), Higher Institute of Technological Studies of Beja (Tunezja, 12 osób) i Universitat Oberta de Catalunya (Hiszpania, 3 osoby). Dwa ostatnie projekty zostały realizowane w ramach programu Erasmus+ Virtual Exchange, a Studenci, którzy pomyślnie ukończyli wszystkie zadania otrzymali stosowny certyfikat.

Kategoria: 

KNPZ zaprasza na IX Konferencję Naukową „Współczesne Trendy w Biznesie”

Już w czerwcu odbędzie się IX edycja Konferencji Naukowej „Współczesne Trendy w Biznesie” organizowanej przez Koło Naukowe Procesu Zarządzania. Wydarzenie to jest odpowiedzią na zainteresowania Studentów oraz zmiany, które każdy z nas mógł zaobserwować w ciągu ostatnich lat, a nawet miesięcy. Celem Konferencji jest poddanie dyskusji najnowszych zachowań podmiotów na rynkach oraz ich krytyczna ocena.

Kategoria: 

Research trends in quality management in years 2000-2019

W International Journal of Quality and Service ukazał się kolejny artykuł wykorzystujący nasze autorskie narzędzie do wykrywania trendów w publikacjach. Tym razem przebadaliśmy 4833 pełne teksty artykułów z 8 czasopism poświęconych zarządzaniu jakością z ostatnich 20 lat. 

Współautorami badań są: Sławomir Wawak (UEK), Piotr Rogala (UE we Wrocławiu) oraz Su Mi Dahlgaard-Park (Lund University, Szwecja).

Wykryliśmy 45 trendów, w tym 17 długoterminowych, 4 zanikające, 11 wyłaniających się oraz 13 efemeryd. Trendy wskazują na główne kierunki rozwoju zarządzania jakością. Ponadto wskazują na nowe obiecujące obszary badań. 

Podobnie jak w poprzednim artykule poświęconym zarządzaniu projektami, wykorzystaliśmy TF-IDF, HDBSCAN oraz naszą autorską metodę. Także tym razem udało nam się potwierdzić wyniki poprzednich badań, ale jednocześnie wskazać na dodatkowe, niewykryte wcześniej trendy.

Artykuł jest dostępny na stronach Emerald Insight.

Kategoria: 

Strony