Evolution of project management studies in the XXI century

W czasopiśmie International Journal of Managing Projects in Busines pojawił się artykuł autorstwa Sławomira Wawaka i Krzysztofa Woźniaka pt. Evolution of project management studies in the XXI century. W artykule poddano analizie pełne teksty ponad 3500 artykułów opublikowanych w latach 2000-2019 w czasopismach poświęconych zarządzaniu projektami.

W efekcie wykryto 43 trendy, które pokazują nie tylko rozwój badań w obszarze zarządzania projektami, ale także wskazówki dotyczące obiecujących nowych kierunków badań. 

Przeprowadzone badania były możliwe do wykonania dzięki zastosowaniu nowatorskiego podejścia do analizy tekstu. Wykorzystano z jednej strony znane narzędzia, np. TF-IDF czy HDBSCAN. Jednocześnie metodyka badań została uzupełniona o autorską propozycję mechanizmu wykrywania trendów na podstawie analizy pełnotekstowej. Należy podkreślić, że wyniki są spójne z niektórymi poprzednimi badaniami, ale jednocześnie przedstawiają znacznie bardziej szczegółowe informacje, nieobciążone wcześniejszymi opiniami badaczy. Wyniki pokazują także przewagę proponowanego podejścia nad analizą jedynie słów kluczowych, tytułów czy abstraktów.

Artykuł jest dostępny na stronach Emerald Insight

Kategoria: 

Konsultacje w okresie epidemii

 

Uwaga! Podane terminy są orientacyjne. Aktualne informacje znajdują się w e-wizytówkach.

Pracownik E-wizytówka
Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała e-wizytówka
Prof. UEK dr hab.Czesław Mesjasz e-wizytówka
Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska e-wizytówka
Prof. UEK dr hab. Beata Barczak e-wizytówka
Prof. UEK dr hab. Sławomir Wawak e-wizytówka
Dr Jan Beliczyński e-wizytówka
Dr Katarzyna Bartusik e-wizytówka
Dr Jolanta Walas-Trębacz e-wizytówka
Dr Krzysztof Woźniak e-wizytówka
Dr Tomasz Małkus e-wizytówka
Dr Bernard Bińczycki e-wizytówka
Dr Mariusz Sołtysik e-wizytówka
Dr Małgorzata Marchewka e-wizytówka
Sekretariat - mgr Katarzyna Szaflarska skype: wtorek, czwartek: 11:00 - 13:00
katszaflarska@gmail.com

UWAGA! Nie należy wysyłać maili na ten adres!

Kategoria: 

Konferencja QMOD 2019 w Krakowie

Pracownicy i doktoranci Katedry Procesu Zarządzania współorganizowali międzynarodową konferencję naukową QMOD 2019, która odbyła się w dniach 13-15 października w Krakowie. Na zdjęciu główni organizatorzy Su Mi Dahlgaard-Park i Jens Dahlgaard reprezentujący Universytet Linkoping w Szwecji oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych polskich ośrodków naukowych zajmujących się problematyką zarządzania jakością oraz Industry 4.0. W konferencji wzięło udział ponad 160 uczestników z całego świata.

Kategoria: 

Strony