Inicjatywa Comarch - szkolenia z zakresu programowania

Polecamy ciekawe przedsięwzięcie. Jest to specjalny program dla studentów, którzy chcieliby nabyć umiejętności z zakresu programowania. Program będzie realizowany w formie popularnych aktualnie Campów -  rozbudowanych szkoleń, obejmujących kompleksową i intensywną naukę programowania pod okiem doświadczonego Mentora. Pierwsze spotkanie informacyjne:

Praktyczne aspekty zarządzania projektami

Wprawdzie zapowiadaliśmy, że nie będzie już wykładów w tym semestrze, jednak mamy dla Państwa niespodziankę. :-)

W dniu 18 maja 2018 r. o godz. 16:30 rozpocznie się wykład nt. praktycznych aspektów zarządzania projektami. Tematyka będzie dotyczyła m.in. relacji pomiędzy zespołem projektowym a interesariuszami, zarządzania kontraktami, doświadczeń w realizacji projektów w Polsce i za granicą.

Wykładowcą będzie Pan Artur Kowalczyk, który doświadczenie w zarządzaniu projektami zdobywał m.in. w Kredyt Banku, Bangkok University w Tajlandii, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Quality Watch - Consulting & Research oraz BlueHill. W tej ostatniej firmie jest obecnie dyrektorem zarządzającym.

Wykład odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Numer sali podamy w terminie późniejszym (mailem osobom, które się zgłoszą).

Zgłoszenia: https://kpz.uek.krakow.pl/limesurvey/index.php/857793/lang-pl

Prezentacja projektów studenckich

W tym semestrze studenci specjalności Zarządzanie projektami mieli możliwość zaliczenia ćwiczeń z przedmiotów poprzez zaplanowanie i praktyczną realizację projektów. W dniu 25 kwietnia 2018 r. studenci, którzy zrealizowali projekty prezentowali ich rezultaty. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Katedry Procesu Zarządzania, którzy przyjęli rolę komitetu sterującego. 

   

Kategoria: 

Seminarium Zarządzanie projektami

W tym roku seminarium Zarządzanie projektami organizowane wspólnie przez Katedrę Procesu Zarządzania UEK oraz Politechnikę Śląską odbyło się w Katowicach. W ramach seminarium przedstawiono aktualne problemy zarządzania projektami., kierunki badań, obszary szczególnego zainteresowania praktyków. Podkreślano rolę podejść zwinnych i hybrydowych, znaczenie cyfrowej transformacji gospodarki oraz nowych wyzwań stojących przed kierownikami projektów.

W seminarium refrat na temat zasad myślenia systemowego w projektowaniu organizacji przedstawił Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała. Natomiast dr Mariusz Sołtysik mówił o strategicznym zarządzaniu portfelem projektów.

  

Wykład Leading SAFe

26 marca 2018 r. odbył się na UEK wykład nt. Leading SAFe. Prelegent z Motorola Solutions przedstawił ciekawy wykład o wdrażaniu SAFe i jego głównych cechach oraz możliwościach. Jednym z problemów który powstaje w wielkich korporacjach jest skalowanie Agile. Dowiedzieliśmy się jak zorganizować pracę wielu zespołów zwinnych i jak skalować pracę

Był to ostatni wykład z cyklu spotkań zorganizowanych przez studentów specjalności Zarządzanie projektami w ramach realizowanego przez nich projektu.

 

Strony