Celem projektu jest prezentacja zarówno metodyk uniwersalnych, o charakterze kompleksowym, jak również metodyk szczegółowych, dotyczących jednorodnych obszarów (dziedzin) zarządzania. W ramach pierwszej grupy przedstawiona została diagnostyka i projektowanie systemu zarządzania procesowego, wybrane metodyki analizy preferencji wraz z omówieniem niektórych technik pomocniczych w zakresie oceny systemu i wyboru rozwiązań bazowych, jak i projektowych. W ramach drugiej grupy omówione zostały metodyki dotyczące diagnozy i podejmowania decyzji m.in. w takich obszarach jak: zasoby ludzkie (personel), zarządzanie jakością, sformalizowane systemy zarządzania, zarządzanie wiedzą, działalność badawczo-rozwojowa (innowacje), nadzór korporacyjny, struktury sieciowe i kooperacja przedsiębiorstw, proces negocjacji, outsourcing, zdolność rozwojowa, proces formułowania strategii.

Podjęte w projekcie zagadnienia z zakresu organizacji (m.in. diagnostyka struktur sieciowych, strategie kooperacji, innowacyjność, sfera B+R, outsourcing), ujęcia analityczne (cechy diagnostyczne, operacjonizacja kryteriów oceny, założenia doboru kryteriów, zarządzanie jakością, systemy motywacyjne, ocena kompetencji kadry menedżerskiej, nadzór korporacyjny) obejmą opis metodyk procesu badania i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami.

Podjęta problematyka została przedstawiona zarówno w wymiarze teoretyczno-metodologicznym, jak i praktycznym. Obszarem empirycznym będzie głównie sfera gospodarcza (firmy o profilu produkcyjnych lub produkcyjno-usługowym).