Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie

Zapraszamy do lektury książki Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie pod red. A. Koziny, która dokumentuje wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez pracowników Katedry Procesu Zarządzania. Celem projektu badawczego była identyfikacja i charakterystyka najważniejszych zagadnień i narzędzi metodycznych zarządzania relacjami w czterech obszarach działalności firmy, tj.

Kategoria: 

Książka Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Ukazała się książka Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa pod red. prof. dr hab. Adama Stabryły. Książka jest podsumowaniem dwuletnich badań naukowych prowadzonych przez zespół Katedry Procesu Zarządzania w ramach grantu NCN.

Książkę można zakupić na stronach wydawnictwa C.H. Beck.

 

Kategoria: 

Methodology of designing of organizational systems of enterprise

Organizational system is a composition of tangible and intangible components that meet the structural, process, coordination and motivation functions. These functions implement the individuals, groups, or teams in the company. Rich legacy of organizational systems design methodology reflects the diversity of contemporary management issues. These problems concern the functioning of the entire company and its subsystems include technical, economic and organizational ones.

Kategoria: 

Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Ukazała się książka Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa. Książka jest efektem grantu NCN realizowanego przez pracowników Katedry w latach 2012-2014. Jest to prezentacja wyników badań, a także wybranych metod projektowania. Ma stanowić uzupełnienie dla głównej publikacji pt. Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, która wkrótce ukaże się drukiem.

W opracowaniu przedstawione zostały aktualne podejścia, metody i narzędzia, których zastosowanie ma ułatwić zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wpływać na zwiększenie efektywności działania innych organizacji, które nie są nastawione na wypracowanie zysku.

Książka jest dostępna w wersji elektronicznej oraz na urządzenia Android.

Kategoria: 

Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Przedsięwzięcie badawcze pt. „Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa” było realizowane w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2011-2014. Badania realizował zespół 12 osób pod kierownictwem prof. dr hab. Adam Stabryły. Projekt został w całości sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS4/03585.

Przedstawiony poniżej skrótowy raport zawiera następujące punkty:

  1. Ogólna charakterystyka projektu
  2. Osiągnięcia
  3. Uzyskane wyniki
  4. Realizowane cele
  5. Wpływ na dyscyplinę
Kategoria: 

How to well design organizational change?

Our Department conducts research commissioned by the National Science Centre on the design methodology of organizational systems in the company. The aim is basic research in this field, which will be the basis for the development of new methodologies, methods and techniques of organizational projects management.

Kategoria: 

Jak dobrze zaprojektować zmianę organizacyjną?

W Katedrze prowadzimy badania zlecone przez NCN nt. Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa. Celem są badania podstawowe w tej dziedzinie, które będą podstawą dla opracowania nowych metodologii, metod i technik zarządzania projektami organizacyjnymi.

Kategoria: 

Strony