Zarządzanie jakością w projekcie

pon., 2023-04-24 19:47

Zarządzanie jakością od wielu lat było przedstawiane w standardach i publikacjach naukowych jako jeden z istotnych aspektów projektu. Prowadzone w tym zakresie badania sugerują jednak, że deklaracje autorów standardów w niewielkim stopniu odpowiadają projektowej rzeczywistości. W praktyce bowiem obserwuje się, że na jakość brakuje czasu. Ważniejsze są przekroczony budżet, niedotrzymany harmonogram czy „gaszenie pożarów”.

W podjętych badaniach, których efektem jest ta monografia, skupiono się na poszukiwaniu istniejących rozwiązań oraz wypracowaniu spójnej koncepcji zarządzania jakością w projekcie. Dążono przy tym do integracji różnych szkół zarządzania jakością oraz wielu podejść do zarządzania projektami, aby wyodrębnić dobre praktyki – niezależnie od źródła ich pochodzenia. 

V Seminarium Zarządzanie projektami Sławomir Wawak śr., 2023-04-12 21:05

Serdecznie zapraszamy na V seminarium Zarządzanie projektami organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wspólnie z Politechniką Śląską. W tym roku spotykamy się w Krakowie, na UEK. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nagrania prezentacji są dostępne na stronie seminarium

W trakcie seminarium będziemy rozmawiać o najciekawszych kierunkach rozwoju zarządzania projektami. Powiemy między innymi o miejscu sztucznej inteligencji i digitalizacji w projektach, doskonałości projektowej i zrównoważonym rozwoju, angażowaniu interesariuszy, zarządzaniu jakością i ryzykiem. Pełny program znajdziesz na stronie seminarium.

Pedro Domingues o cyfrowej transformacji - seminarium online

pt., 2023-03-17 08:44

Zapraszamy wykładowców akademickich na pierwsze seminarium online poświęcone Jakości 4.0. Dr Pedro Domingues przedstawi temat Digital transformation: Towards human-centric, resilient and sustainable management systems. Seminarium rozpocznie się 28 marca 2023 r. o godzinie 11:00 CEST. Seminarium adresowane jest do nauczycieli akademickich zainteresowanych obszarem Jakości 4.0 i Przemysłu 4.0. Udział wymaga wcześniejszej rejestracji. Link zostanie wysłany do zarejestrowanych uczestników.