śr., 2023-11-22 10:56
 Virtual exchange as a tool to boost students' skills - online seminar

Zapraszamy na seminarium online w języku angielskim na temat międzyuczelnianej wirtualnej współpracy studentów. Dr Małgorzata Marchewka zaprezentuje temat Virtual exchange as a tool to boost students' skills. Seminarium rozpocznie się 28 listopada 2023 o 13:00 CEST. Seminarium jest adresowane do nauczycieli akademickich. Udział jest darmowy, jednak uczestnictwo wymaga wcześniejszej rejestracji. Link zostanie wysłany zarejestrowanym uczesntikom. ZAREJESTRUJ SIĘ.


Zmiany w otoczeniu biznesowym, jakie niesie ze sobą rewolucja Przemysłu 4.0, wymagają od pracowników ćwiczenia swoich umiejętności w nowym kontekście. Nowy kontekst stawia nowe wyzwania nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla szkolnictwa wyższego, które stara się zapewnić studentom jak najlepsze możliwości wszechstronnego rozwoju. Biorąc pod uwagę możliwość zastosowania Wirtualnej Wymiany (VE) w szkolnictwie wyższym biznesowym, głównym celem tej prezentacji jest pokazanie przydatności Wirtualnej Wymiany jako narzędzia podnoszącego umiejętności studentów. Ma także na celu dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie planowania i projektowania VE oraz rozwiązaniami typowych problemów napotykanych podczas projektów, a także badanie możliwości prowadzenia VE w obszarze Jakości 4.0 i Przemysłu 4.0.