Quality 4.0 - seminarium międzynarodowe

pon., 2023-05-01 10:19

30 maja 2023 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się międzynarodowe seminarium na temat Jakości 4.0. W seminarium wzięli udział przedstawiciele biznesu, administracji publicznej i nauki z Czech, Polski i Słowacji, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi nowoczesnych podejść do zarządzania jakością w dobie przemysłu 4.0. Spotkanie było okazją do nawiązania kontaktów, wymiany pomysłów i rozpoczęcia nowych form współpracy pomiędzy biznesem a nauką. Nagrania wystąpień dostępne są na stronie projektu.

Zarządzanie jakością w projekcie

pon., 2023-04-24 19:47

Zarządzanie jakością od wielu lat było przedstawiane w standardach i publikacjach naukowych jako jeden z istotnych aspektów projektu. Prowadzone w tym zakresie badania sugerują jednak, że deklaracje autorów standardów w niewielkim stopniu odpowiadają projektowej rzeczywistości. W praktyce bowiem obserwuje się, że na jakość brakuje czasu. Ważniejsze są przekroczony budżet, niedotrzymany harmonogram czy „gaszenie pożarów”.

W podjętych badaniach, których efektem jest ta monografia, skupiono się na poszukiwaniu istniejących rozwiązań oraz wypracowaniu spójnej koncepcji zarządzania jakością w projekcie. Dążono przy tym do integracji różnych szkół zarządzania jakością oraz wielu podejść do zarządzania projektami, aby wyodrębnić dobre praktyki – niezależnie od źródła ich pochodzenia. 

V Seminarium Zarządzanie projektami

śr., 2023-04-12 21:05

Serdecznie zapraszamy na V seminarium Zarządzanie projektami organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wspólnie z Politechniką Śląską. W tym roku spotykamy się w Krakowie, na UEK. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nagrania prezentacji są dostępne na stronie seminarium

W trakcie seminarium będziemy rozmawiać o najciekawszych kierunkach rozwoju zarządzania projektami. Powiemy między innymi o miejscu sztucznej inteligencji i digitalizacji w projektach, doskonałości projektowej i zrównoważonym rozwoju, angażowaniu interesariuszy, zarządzaniu jakością i ryzykiem. Pełny program znajdziesz na stronie seminarium.