Konferencja NAWNE

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którym nieobca jest szeroko pojęta tematyka analizy danych w ekonomii oraz zastosowania narzędzi analitycznych w zarządzaniu. Współorganizatorem konferencji jest Koło Naukowe Procesu Zarządzania.

Strony