Testy demo do certyfikatu IPMA Student

Na portalu IPMA Student zostały udostępnione testy demo dostępne dla wszystkich. Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu zarządzania projektami i wymagań certyfikacji IPMA.

Link: http://ipma-student.pl

Przypominamy, że do egzaminu IPMA Student oraz IPMA Level D mogą przystąpić bez dodatkowych szkoleń absolwenci specjalności Zarządzanie Projektami. W innych przypadkach wymagane jest zaliczenie ok. 160h szkoleń.

Kategoria: 

Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Ukazała się książka Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa. Książka jest efektem grantu NCN realizowanego przez pracowników Katedry w latach 2012-2014. Jest to prezentacja wyników badań, a także wybranych metod projektowania. Ma stanowić uzupełnienie dla głównej publikacji pt. Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, która wkrótce ukaże się drukiem.

W opracowaniu przedstawione zostały aktualne podejścia, metody i narzędzia, których zastosowanie ma ułatwić zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wpływać na zwiększenie efektywności działania innych organizacji, które nie są nastawione na wypracowanie zysku.

Książka jest dostępna w wersji elektronicznej oraz na urządzenia Android.

Kategoria: 

Czwarta książka KNPZ

Ukazała się czwarta już książka Koła Naukowego Procesu Zarządzania. Tym razem tematem są współczesne problemy zarządzania organizacjami. W opracowaniu przedstawione zostały aktualne podejścia, metody i narzędzia, których zastosowanie ma ułatwić zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wpływać na zwiększenie efektywności działania innych organizacji, które nie są nastawione na wypracowanie zysku.

Książka jest dostępna za darmo w wersji elektronicznej, a także w wersji na urządzenia z systemem Android w Google Play.

Kategoria: 

Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Przedsięwzięcie badawcze pt. „Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa” było realizowane w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2011-2014. Badania realizował zespół 12 osób pod kierownictwem prof. dr hab. Adam Stabryły. Projekt został w całości sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS4/03585.

Przedstawiony poniżej skrótowy raport zawiera następujące punkty:

  1. Ogólna charakterystyka projektu
  2. Osiągnięcia
  3. Uzyskane wyniki
  4. Realizowane cele
  5. Wpływ na dyscyplinę
Kategoria: 

Strony