Modele sieci organizacyjnych

pon., 2022-11-28 10:39

Nakładem wydawnictwa UEK ukazała się książka autorstwa Beaty Barczak pt. „Modele sieci organizacyjnych".  Monografia stanowi studium teoretyczno-metodyczne mające na celu ukazanie fenomenu sieci organizacyjnych z perspektywy analizy różnorodności ich modeli. Celem monografii było opracowanie wielopoziomowej typologii modeli sieci organizacyjnych, która pełni zarówno funkcję teoretyczną, poprzez wskazanie trendów rozwoju modeli sieci organizacyjnych, jak i praktyczną, stanowiąc narzędzie do dalszych analiz. Zaprezentowano modele sieci organizacyjnych w podziale na: sieci biznesowe, sieci franczyzowe, sieci publiczne, sieci oparte na wiedzy i technologii ICT oraz współczesne modele sieci złożonych. W monografii wskazano także kierunki badań w zakresie trendów rozwoju określonych typów modeli sieci organizacyjnych oraz możliwości doskonalenia zaproponowanej koncepcji 

"Zarządzanie projektami" na targach książki

czw., 2022-10-27 19:47

Książka Zarządzanie projektami. Zarys problematyki jest oferowana na Międzynarodowych Targach Książki, które odbywają się w dniach 27-30 października w Krakowie. Można ją znaleźć na stoisku Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Targi odbywają się na hali Expo, przy ul. Galicyjskiej. Więcej informacji na stronach MTK.

Wartość merytoryczna wszystkich prezentowanych publikacji jest wysoka, ale nie tylko ona się liczy. Porównajcie ofertę innych wydawnictw naukowych i przyznajcie, że książki wydawane przez Wydawnictwo UEK wyglądają najlepiej.

Zarządzanie projektami. Zarys problematyki

czw., 2022-10-13 14:47

Ukazał się nowy podręcznik autorstwa pracowników Katedry wydany pod redakcją P. Cabały i S. Wawaka. Wydawnictwo UEK w Krakowie. Książka jest dostępna w księgarni internetowej UEK. Podręcznik stanowi wprowadzenie do zarządzania projektami. Ma wspomagać samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, dlatego zadbano o powiązanie kolejności wprowadzanych tematów z procesem realizacji projektów w praktyce.