Virtual exchange as a tool to boost students' skills - online seminar

śr., 2023-11-22 10:56

Zapraszamy na seminarium online w języku angielskim na temat międzyuczelnianej wirtualnej współpracy studentów. Dr Małgorzata Marchewka zaprezentuje temat Virtual exchange as a tool to boost students' skills. Seminarium rozpocznie się 28 listopada 2023 o 13:00 CEST. Seminarium jest adresowane do nauczycieli akademickich. Udział jest darmowy, jednak uczestnictwo wymaga wcześniejszej rejestracji. Link zostanie wysłany zarejestrowanym uczesntikom. ZAREJESTRUJ SIĘ.

Local Robot Day

pt., 2023-11-10 11:41

Studenci specjalności Zarządzanie Firmą uczestniczyli w wydarzeniu „Local Robot Day”, które odbyło się 7 listopada 2023 r. w Showroomie Fabryki Przyszłości ASTOR Robotics Center. Uczestnicy wydarzenia Local Robot Day brali udział w serii wykładów dotyczących najnowszych tendencji w dziedzinie robotyzacji, robotyki i intralogistyki. Jedną z prelekcji wygłosił Stefan Życzkowski, wiceprezes Związku Pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mieli okazję zapoznać się z praktycznymi przykładami wdrożeń omawianych technologii w polskich firmach produkcyjnych.

Certyfikacja IPMA-D

pon., 2023-10-02 19:55

W dzisiejszym dynamicznym świecie, uczelnie muszą podążać za zmieniającymi się oczekiwaniami swoich studentów i otoczenia biznesowego. Tradycyjne zadania, takie jak prowadzenie badań naukowych i oferowanie zajęć dydaktycznych, niejednokrotnie nie są już uznawane za wystarczające dla potwierdzenia kompetencji nauczycieli akademickich. Jednym z kluczowych aspektów współczesnej edukacji staje się niezależne potwierdzanie posiadanych kompetencji. 

Dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), pracownicy Katedry Procesu Zarządzania przystąpili do kursu przygotowującego do certyfikacji IPMA-D. Po intensywnej nauce i przygotowaniu, zdali egzamin certyfikujący.