Telewspółpraca z Indiami lub Brazylią - zaproszenie

Na czym polega telewspółpraca?

Telewspółpraca to projekt realizowany online ze studentami z uczelni zagranicznej, którego głównym celem jest opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu zarządzania z perspektywy dwóch różnych kultur. To również doskonała okazja do tego, by:

 • praktycznie wykorzystać znajomość języka angielskiego, pisząc wiadomości i biorąc udział w telekonferencjach,
 • poznać w  praktyce nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają wspólną realizację zadań,
 • poznać zagranicznych przyjaciół i ich kulturę,
 • nauczyć się pracy w międzynarodowym zespole,
 • zyskać doświadczenie i pewność siebie,
 • zdobyć dodatkowe punkty potrzebne w procesie rekrutacji na zagraniczne wyjazdy stypendialne (na podstawie zaświadczenia wydawanego na zakończenie projektu).

Kliknij, by dowiedzieć się więcej!

Partnerzy telewspółpracy: FORE School of Management z New Delhi (Indie) i São Paulo State Tech College FATEC (Brazylia)

Ogólny plan telewspółpracy: od 15 października do 20 grudnia 2019 roku (FORE)

i od 15 października do 29 listopada 2019 roku (FATEC)

 1. Integracja ze studentami zagranicznymi
 2. Wybór zagadnienia z zakresu zarządzania
 3. Opracowanie zagadnienia i jego prezentacja

Obciążenie pracą: około 2 godziny tygodniowo

Organizacja pracy:

 • w skład każdego zespołu wchodzi dwóch studentów FORE/FATEC i dwóch studentów UEK (można dobrać się w pary)
 • spotkania zespołowe są organizowane w dowolny sposób w ramach zespołu
 • 2-3 spotkania plenarne (obowiązkowy udział w co najmniej jednym z nich)

Znajomość języka angielskiego: min. B1/B2

Ocena wyników telewspółpracy:

 • foto-pamiętnik z pracy zespołowej,
 • prezentacja opracowania na temat wybranego zagadnienia w formie krótkiego filmiku,
 • terminowa realizacja zadań.

Liczba wolnych miejsc: 40 (FORE) i 20 (FATEC)

Termin zgłoszeń: 14 października 2019 roku

Telewspółpraca ze studentami z Indii i Brazylii to prawdziwe wyzwanie i bardzo ciekawe doświadczenie!

Film "FORE-UEK Telecollaboration 2017"

FORE-UEK Telecollaboration 2019

FATEC-UEK Telecollaboration 2019

SERDECZNIE  ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W PROJEKTACH!

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Marchewka (marchewm@uek.krakow.pl)

Kategoria: