Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym

Miejsce i czas: Zakopane-Kościelisko, 14-17 wrzesień 2006

Katedra Procesu Zarządzania zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt.: "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym - Metodologia i doświadczenia korporacji i jednostek sektora publicznego" w dniach 14-17 września 2006 roku w Zakopane-Kościelisko. Przewodniczącym Rady Programowej konferencji był prof. dr hab. Adam Stabryła.

Szanse i bariery rozwoju organizacji w społeczeństwie informacyjnym

Miejsce i czas: Zakopane, 18-20 września 2012 r.

W związku z konferencją opublikowano 4 książki.

Metody badania i modele rozwoju organizacji

Książka podejmuje problematykę metod badania oraz modeli rozwoju współczesnych organizacji. Szczególną uwagę poświęcono problemom zarządzania wiedzą i informacjami, systemom wczesnego ostrzegania, zastosowaniom podejścia procesowego oraz koncepcjom doskonalenia jakości.