2022 XI Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Struktury, procesy i projekty we współczesnych organizacjach

XI edycja konferencji z cyklu Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, pt. Struktury, procesy i projekty we współczesnych organizacjach odbyła się w dniach 7-9 września 2022 r. w Zakopanem. Wydarzenie powiązane było z jubileuszem 30-lecia działalności Katedry Procesu Zarządzania.

Piąta edycja międzynarodowej konferencji Global PM Days

pon., 2021-11-22 15:48

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Global PM Days organizowanej przez IPMA Young Crew w dniach 27-28 listopada 2021 r. w formie online.

Tematem przewodnim konferencji będzie „Autorefleksja i zarządzanie sobą”. Głównym celem wydarzenia jest szerzenie wiedzy i doświadczenia światowych ekspertów wśród młodych kierowników projektów i studentów zarządzania projektami.

Otwarcie X konferencji naukowej

pon., 2020-10-05 12:33

Zapraszamy do obejrzenia uroczystego otwarcia X konferencji naukowej Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisława Mazura, prof. UEK oraz Dziekana Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Bernarda Ziębickiego, prof. UEK. W trakcie otwarcia, kierownik Katedry Procesu Zarządzania, dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK przedstawił także prezentację rezultatów poprzednich 9 konferencji, które odbywały się w latach: 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 i 2017.

Konferencja QMOD 2019 w Krakowie

wt., 2019-10-15 20:12

Pracownicy i doktoranci Katedry Procesu Zarządzania współorganizowali międzynarodową konferencję naukową QMOD 2019, która odbyła się w dniach 13-15 października w Krakowie. Na zdjęciu główni organizatorzy Su Mi Dahlgaard-Park i Jens Dahlgaard reprezentujący Universytet Linkoping w Szwecji oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych polskich ośrodków naukowych zajmujących się problematyką zarządzania jakością oraz Industry 4.0. W konferencji wzięło udział ponad 160 uczestników z całego świata.

Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

Szanowni Państwo,

Serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy za udział w IX konferencji pt. Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
(Zakopane, 20-22 września 2017). 

 

Łączymy wyrazy szacunku
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji
Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska

Konferencja Zarządzanie projektami w praktyce

wt., 2016-03-15 18:51

15 marca 2016 r. odbyła się konferencja Zarządzanie projektami w praktyce zorganizowana przez Koło Naukowe Procesu Zarządzania przy Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele praktyki, uczeni, studenci i doktoranci.

Konferencje Koła są polem wymiany wiedzy i doświadczeń. Tegoroczne wydarzenie było już piątą konferencją z cyklu. W tym roku jest ona częścią większego projektu - Festiwalu zarządzania projektami.

Gościem konferencji była m.in. dr Joanna Rzempała z Uniwersytetu Szczecińskiego, vice prezes IPMA Polska.