Otwarcie X konferencji naukowej

Zapraszamy do obejrzenia uroczystego otwarcia X konferencji naukowej Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisława Mazura, prof. UEK oraz Dziekana Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Bernarda Ziębickiego, prof. UEK. W trakcie otwarcia, kierownik Katedry Procesu Zarządzania, dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK przedstawił także prezentację rezultatów poprzednich 9 konferencji, które odbywały się w latach: 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 i 2017.

Konferencja QMOD 2019 w Krakowie

Pracownicy i doktoranci Katedry Procesu Zarządzania współorganizowali międzynarodową konferencję naukową QMOD 2019, która odbyła się w dniach 13-15 października w Krakowie. Na zdjęciu główni organizatorzy Su Mi Dahlgaard-Park i Jens Dahlgaard reprezentujący Universytet Linkoping w Szwecji oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych polskich ośrodków naukowych zajmujących się problematyką zarządzania jakością oraz Industry 4.0. W konferencji wzięło udział ponad 160 uczestników z całego świata.

Konferencja Zarządzanie projektami w praktyce

15 marca 2016 r. odbyła się konferencja Zarządzanie projektami w praktyce zorganizowana przez Koło Naukowe Procesu Zarządzania przy Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele praktyki, uczeni, studenci i doktoranci.

Konferencje Koła są polem wymiany wiedzy i doświadczeń. Tegoroczne wydarzenie było już piątą konferencją z cyklu. W tym roku jest ona częścią większego projektu - Festiwalu zarządzania projektami.

Gościem konferencji była m.in. dr Joanna Rzempała z Uniwersytetu Szczecińskiego, vice prezes IPMA Polska.

 

Współczesne trendy w zarządzaniu

Czwarta edycja konferencji naukowej „Współczesne trendy w zarządzaniu” już za nami!

24 marca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się czwarta edycja konferencji naukowej pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu”. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji był „Outsourcing w gospodarce”. Pomysłodawcą oraz organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Procesu Zarządzania działające przy Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół.

Konferencja Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

Zakończyła się zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania konferencja naukowa pt. Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, która odbywała się w Zakopanem w dniach 16-18 września 2014 r. W konferencji udział wzięli czołowi przedstawiciele nauk o zarządzaniu ze wszystkich ważnych ośrodków naukowych w Polsce. W trakcie konferencji obchodziliśmy także jubileusz 50-lecia pracy naukowej Profesora dr hab. Adama Stabryły, założyciela i przez ponad 20 lat kierownika naszej Katedry.

Jednym z efektów konferencji są publikacje naukowe. Są one dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej wydawnictwa Mfiles.pl. Istnieje także możliwość ich nieodpłatnego pobrania na urządzenia mobilne z systemem Android za pośrednictwem sklepu Google Play.

Zdjęcia z konferencji są dostępne w galerii.

Pages