Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań

Ukazała się książka Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań będąca rezultatem badań prowadzonych w Katedrze Procesu Zarządzania.

Celem monografii jest przegląd, analiza i ocena koncepcji zarządzania portfelem projektów w organizacji. Podejście portfelowe do zarządzania projektami lokuje omawianą problematykę w dziedzinie zarządzania strategicznego. Motywem przewodnim rozważań jest przyjęcie tezy o rosnącym znaczeniu projektów w kształtowaniu oraz implementacji strategii współczesnych organizacji. Książka zawiera trzynaście rozdziałów, które zostały zgrupowane w trzech częściach zatytułowanych: koncepcje, metody oraz zastosowania.

Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do tych przedstawicieli środowiska naukowego, którzy prowadzą badania na pograniczu zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Zagadnienia poruszane w książce mogą także zainteresować przedstawicieli praktyki gospodarczej, zwłaszcza osób zajmujących kierownicze stanowiska w organizacjach zarządzanych przez projekty.

Elektroniczna wersja książki jest dostępna na stronie wydawnictwa, a także w Google Books oraz sklepie Play dla urządzeń Android.

Kategoria: