Z perspektywy Project Managera: Jak osiągnąć sukces w multikulturowym środowisku

Zapisy na wykład

Wykładowcą będzie Pani Barbara Grohman, menadżer z wieloletnim doświadczeniem pracująca w Cisco Systems. Skończyła Wydział Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dodatkowo odbyła również specjalizację na kierunku “Foreign Trade and Faculty of Business Administration” w Kilonii w Niemczech na “University of Applied Science”. Rozwijając swoje umiejętności osiągnęła certyfikat Prince2 Foundation oraz Prince2 Practitioner, a następnie certyfikaty ITIL i PMP.