Termin egzaminu poprawkowego prof. dr hab. Adama Stabryły

Egzamin poprawkowy z Zarządzania projektami ekonomicznymi  i organizacyjnymi dla grup:

KrDZZa2011Lz, KrDZZa2011SL, KrDZZa2011Zf, KrDZZa2011Zz, KrDZZa2012Zz

odbędzie się 12 września 2019 r. w czwartek, s. B, Paw. C, o godzinie 9:45

Kategoria: