pon., 2014-06-02 09:31

Ukazał się nowy numer Business and Public Administration Studies. Po długiej, ponad rocznej przerwie spowodowanej zmianami organizacyjnymi udało się wydać pierwszy numer. Zmieniło się niemal wszystko: nowy tytuł, nowy zespół redakcyjny, nowa forma publikacji. Pozostała wysoka jakość i otwartość na współpracę z uczonymi na całym świecie. Czasopismo jest wydawane kwartalnie przez Washington Institute of China Studies.

Zachęcamy do zgłaszania tekstów do publikacji przez stronę internetową czasopisma. Czasopismo przyjmuje teksty w języku angielskim. Teksty są poddawane podwójnie ślepej recenzji. Publikacja w czasopiśmie nie wymaga opłat.

Aktualnie czasopismo nie znajduje się na liście impact factor. Procedura jest w toku, jednak zajmuje ona dużo czasu. Dlatego aktualnie za publikację można otrzymac 3 punkty.

Link do strony czasopisma: www.bpastudies.org.