KNPZ współorganizatorem konferencji „Produkcja Lean”

Koło Naukowe Procesu Zarządzania zostało współorganizatorem kolejnej edycji konferencji „Produkcja Lean – Dzięki ludziom, przez procesy, aż po system”, która odbyła się 26 września 2019 roku. W wydarzeniu uczestniczyli przede wszystkim właściciele oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstw produkcyjnych, a także studenci. Konferencja zgromadziła ponad 180 osób.

Tematyka konferencji dotyczyła dwóch obszarów: narzędzi oraz kultury. W pierwszej części zaprezentowane zostały praktyczne wskazówki dotyczące Lean UX Research, cyfryzacji procesów logistycznych oraz rozwoju nowego produktu, zaś w drugiej przedstawiciele firm produkcyjnych przybliżyli swoje zmagania związane ze „szczupłą organizacją”.

Kolejną częścią wydarzenia była godzinna sesja mastermind, podczas której w kilkuosobowych grupach dyskutowano problemy, które pojawiają się w organizacjach. Wydarzenie zakończyło się warsztatem na temat skutecznej komunikacji w firmie i sposobów rozmowy z pracownikami.

 

 

Kategoria: