Profile picture for user sw

 

Aktualne informacje dla studentów, w tym godziny konsultacji, są publikowane i aktualizowane w e-wizytówce na Moodle. Kliknij tu, aby przejść do e-wizytówki.

Plan zajęć znajdziesz tutaj.

Current information for students, including office hours, is published on my profile on Moodle server. Please click here to move to Moodle.

Here you'll find courses schedule.

 

Sławomir Wawak pracuje od 1999 roku w Katedrze Procesu Zarządzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szerokiej problematyki zarządzania, w tym:

 • zarządzania jakością,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • informatycznych systemów wspomagania zarządzania oraz
 • wdrażania podejścia procesowego w organizacjach,
 • projektowania i doskonalenia systemów zarządzania.

Jest autorem wielu prac naukowych: książek, prac badawczych, artykułów i referatów, których listę można znaleźć na stronie z publikacjami. Więcej informacji: zobacz także portal Sławomir Wawak o zarządzaniu.

Sławomir Wawak since 1999 works in Management Process Dept. in Cracow University of Economics. His scientific interests concern on issues of:

 • quality management,
 • human resources management,
 • information security management systems,
 • management aiding systems,
 • process approach,
 • design and improvement of management systems.

Slawomir Wawak is an author many books, articles and research work. Please find list at the publications page. For more information see portal Slawomir Wawak about management.

 

Sławomir Wawak jest konsultantem od 2001 roku. Współpracuje z takimi firmami konsultingowymi, jak KEMA, Dekra, Krakowski Instytut Jakości, Anacco, Akademia Jakości czy GFA Consulting. Specjalizuje się w analizowaniu i projektowaniu systemów zarządzania. Szczególnie bliskie są mu dziedziny zarządzania jakością, informacjami oraz zasobami ludzkimi. Posiada bogate doświadczenie w doradzaniu zarówno przedsiębiorstwom produkcyjnym, jak i usługowym, handlowym czy urzędom administracji rządowej i samorządowej. Sławomir Wawak is a management consultant since 2001. He cooperates with consulting firms like KEMA Quality Poland, Dekra, Krakow Quality Institute, Academy of Quality, Anacco or GFA Consulting Poland. He advise in the scope of analysis and design of management systems, quality management, information management and HRM. He has great experience in advising to enterprises and public administration offices.

 

Posiada konto przez

10 lat 10 miesięcy