Profile picture for user kw

Aktualne informacje dla studentów, w tym godziny konsultacji, są publikowane i aktualizowane w e-wizytówce na Moodle. Kliknij tu, aby przejść do e-wizytówki.

Plan zajęć znajdziesz tutaj.

Current information for students, including office hours, is published on my profile on Moodle server. Please click here to move to Moodle.

Here you'll find courses schedule.

Dr Krzysztof Woźniak ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997). Od 1996 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania projektami, e-biznesu, systemów informacji menedżerskiej, zastosowań informatyki w zarządzaniu. Doświadczenie praktyczne nabywał w firmach handlowych, produkcyjnych, medialnych, a także urzędach administracji państwowej i samorządowej. Kierował wdrożeniami złożonych informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. Od kilku lat uczestniczy w ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Jako ekspert współpracował m.in. z: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zainteresowania badawcze: zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie informacjami, informatyczne wspomaganie zarządzania, doskonalenie organizacji.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Journal of Modern Management Process wydawanym przez Fundację Uniwersytetu Ekonomiczneg w Krakowie. Brał udział w Komisji Konkursowej "Małopolskiego Inkubatora Pomysłowości 2012”

 • wykonanie i wdrożenie informatycznego systemu obsługi sprzedaży w sp-ni pracy ESPEFA,
 • obsługa informatyczna i konsulting dla Radia Kraków S.A.,
 • wdrożenie systemu ERP w Tobacco Trading International Poland,
 • konsulting informatyczno-prawny dla Teatru Starego w Krakowie,
 • wdrożenie i cykliczne audyty systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach,
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie normy zarządzania jakością ISO 9000,
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemu bezpieczeństwa informacji wg normy ISO 27001,
 • opracowanie biznes planu oraz analizy strategicznej dla Inter Trade Sp. z o.o.,
 • współpraca przy realizacji projektów konsultingowych Krakowskiego Instytutu Jakości,
 • współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym (ekspert technologiczny w "Laboratoriach Foresight", prowadzenie warsztatów Foresight i opracowanie raportu końcowego),
 • współpraca z PARP jako ekspert oceniający wnioski w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
 • przewodniczący Rady Nadzorczej spółek Skarbu Państwa w latach 2011-201

Posiada konto przez

11 lat