Aktualne informacje dla studentów, w tym godziny konsultacji, są publikowane i aktualizowane w e-wizytówce na Moodle. Kliknij tu, aby przejść do e-wizytówki.

Plan zajęć znajdziesz tutaj.

Current information for students, including office hours, is published on my profile on Moodle server. Please click here to move to Moodle.

Here you'll find courses schedule.

  1. Zarządzanie mediami (Media management)
  2. Studia nad radiem (Radio study)
  3. Zarządzanie strategiczne (Strategic management)
  4. Zarządzanie reklamą (Advertising management)
  5. Historia zarządzania (Management history).

Jest autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych: książek, prac badawczych, artykułów i referatów. Najważniejsze publikacje: Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą (1999), Radio jako obiekt zarządzania (2005), Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej (2007), Zarządzanie rozgłośnią radiową – wybrane aspekty marketingowe (2007).

Od kilku lat jest ekspertem w Radzie Etyki Radia przy Komitecie Badań Radiowych MillwardBrown SMG/KRC Poland.

Posiada konto przez

11 lat