wt., 2016-03-22 17:19
image

Katedra Procesu Zarządzania rozwija współpracę międzynarodową z innymi uczelniami w ramach programów europejskich. Programy Erasmus+ oraz CEEPUS umożliwiają nauczycielom akademickim nawiązywanie kontaktów, poszukiwanie pól dla wspólnych badań i prac naukowych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych.

W ramach programu Erasmus+ Katedrę odwiedziła dr Anna Nagyova z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Przeprowadziła ona wykłady dla studentów, a także wzięła udział w spotkaniach z kadrą naukową.

Studenci UEK także mają możliwość korzystania z programu wymiany Erasmus+. Mogą oni realizować część studiów za granicą. W przypadku pokrywających się przedmiotów istnieje możliwość przepisania ocen. W pozostałych przypadkach wykładowcy starają się zachować dużą elastyczność w zakresie terminów zaliczeń i egzaminów.