Na tej stronie przedstawiamy tematy badań oraz osiągnięcia doktorantów, którzy współpracowali lub współpracują z Katedrą.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Katedry w celu nawiązania współpracy naukowej.

Aktualni doktoranci

 • mgr Paweł Dulski
  Tytuł: Metodyka diagnozy zarządzania ryzykiem w produkcji wyrobów medycznych
  Promotor: dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK
 • mgr inż. Waldemar Paluch
  Tytuł: Zarządzanie portfelem projektów w procesie wdrażania strategii producenta dóbr szybko rotujących
  Promotor: dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK
 • mgr inż. Ewelina Senczyszyn-Rożek
  Tytuł: Determinanty skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem 4.0
  Promotor: dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK
 • mgr Magdalena Marciniak
  Tytuł: Koncepcja zarządzania projektami badawczymi w procesie rozwoju leków
  Promotor: dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK
 • mgr Jolanta Drobnicka
  Tytuł: Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w portfelu projektów
  Promotor: dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK
 • mgr Krzysztof Grząba
  Tytuł: Model negocjacji wewnątrzorganizacyjnych w grupie kapitałowej
  Promotor: dr hab. Beata Barczak, prof. UEK
 • mgr Marcin Suszek
  Tytuł: Wpływ różnic kulturowych na proces wdrażania strategii w korporacji międzynarodowej
  Promotor: dr hab. Beata Barczak, prof. UEK
 • mgr Mateusz Mastalerz
  Tytuł: Doskonalenie efektywności procesów realizacji projektów IT
  Promotor: dr hab. Beata Barczak, prof. UEK

Doktorzy nauk o zarządzaniu i jakości (d. nauk o zarządzaniu)

Lista nie uwzględnia prac awansowych pracowników Katedry

 • dr Ryszard Ćwiertniak
  Tytuł: Koncepcja systemu oceny projektów innowacyjnych w przemyśle motoryzacyjnym
  Promotor: prof. dr hab. Leszek Kozioł
  Rok uzyskania stopnia doktora: 2019
 • dr Bartosz Boćko
  Tytuł: Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach innowacyjnych
  Promotor: prof. dr hab. Adam Stabryła
  Rok uzyskania stopnia doktora: 2018
 • dr Bożena Tyran
  Tytuł: Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce
  Promotor: dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK
  Rok uzyskania stopnia doktora: 2016
 • dr Barbara Buzowska
  Tytuł: Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego
  Promotor: prof. dr hab. Leszek Kozioł
  Rok uzyskania stopnia doktora: 2015
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
  Tytuł: Odpowiedzialność społeczna w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa
  Promotor: dr hab. Halina Piekarz, prof. UEK
  Rok uzyskania stopnia doktora: 2007
 • dr Anna Wójtowicz
  Tytuł: Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania strategicznego
  Promotor: prof. dr hab. Leszek Kozioł
  Rok uzyskania stopnia doktora: 2006
 • dr Krzysztof Machaczka (obecnie: dr hab., prof. UEK)
  Tytuł: Kształtowanie strategii rozwoju gmin w procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych mienia komunalnego w województwie małopolskim
  Promotor: prof. dr hab. Leszek Kozioł
  Rok uzyskania stopnia doktora: 2005